close-pop-up.svg

Velkommen til våre nye nettsider

logos.png

Velkommen. Vi ruller i disse dager ut splitter nye nettsider som skal inneholde produkter, løsninger og innhold fra våre tre merkevarer. 

Det kan være ting du savner, ting som er under utvikling og ting du syns er kjempebra med våre nye sider, så ta gjerne kontakt om det er noe du føler mangler her. Vi har satt opp en egen tilbakemelding e-post som du kan nå fra forsiden.

Vi gleder oss til å fortsette og bygge videre på vårt nye, samlede nettsted med dine tilbakemeldinger, for sammen bygger vi bedre.

close-pop-up.svg
Grønne takhager, terrasser, atriumer etc. trenger også fall til sluk

Sintef anbefaler min. fall 1:40 på ferdige takflater. Fall i renner og i kilrenner anbefales men er ikke påkrevd, her bør behovet vurderes i for hvert tilfelle. 

Sintef Byggforsk skriver: Membranen i omvendte tak og duotak kan legges horisontalt når slitelag av påstøp (med flis) har fall til renne eller sluk på minst 1:100.Membranen i duotak bør ha fall til renne eller sluk på minst 1:100 når slitelaget er av betongheller som ikke drenerer bort vann på overflaten. 

Glava EPS Fall 1:100 Format 1200x2400 mm

24/36 1200 x 2400mm 
36/48 1200 x 2400mm 
48/60 1200 x 2400mm 
60/72 1200 x 2400mm 
72/84 1200 x 2400mm 
Bygges opp med 60 og 120mm rette plater til ønsket tykkelse. Kun 5 produkter på taket - enklere blir det ikke 

Glava EPS Fall 1:100 Format 600x1200mm

6/12 600 x 1200mm 
12/18 600 x 1200mm 
18/24 600 x 1200mm 
24/30 600 x 1200mm 
30/36 600 x 1200mm 
36/42 600 x 1200mm 
42/48 600 x 1200mm 
48/54 600 x 1200mm 
54/60 600 x 1200mm 
60/66 600 x 1200mm 
66/72 600 x 1200mm 
Bygges opp med 60 og 120mm rette plater til ønsket tykkelse. 

Glava EPS Rennefall 1:100 Format 1200x600mm

12/24 1200 x 600mm 
24/36 1200 x 600mm 
36/48 1200 x 600mm 
48/60 1200 x 600mm 
60/72 1200 x 600mm 
Bygges opp med 60 og 120mm rette plater til ønsket tykkelse. 

Paroc Takfall 1:100 Format 600x1200mm

10/22 600 x 1200mm 
22/34 600 x 1200mm 
34/46 600 x 1200mm 
46/58 600 x 1200mm 
58/70 600 x 1200mm 
Bygges opp med 60 og 120mm rette plater til ønsket tykkelse.