close-pop-up.svg

Velkommen til våre nye nettsider

logos.png

Velkommen. Vi ruller i disse dager ut splitter nye nettsider som skal inneholde produkter, løsninger og innhold fra våre tre merkevarer. 

Det kan være ting du savner, ting som er under utvikling og ting du syns er kjempebra med våre nye sider, så ta gjerne kontakt om det er noe du føler mangler her. Vi har satt opp en egen tilbakemelding e-post som du kan nå fra forsiden.

Vi gleder oss til å fortsette og bygge videre på vårt nye, samlede nettsted med dine tilbakemeldinger, for sammen bygger vi bedre.

close-pop-up.svg
Der er noen begrensninger for bruk av fall på 1:60.

Sintef anbefaler min. fall 1:40 på ferdige takflater. Fall i renner og i kilrenner anbefales men er ikke påkrevd, her bør behovet vurderes i for hvert tilfelle.

For renner og kilerenner kan fall på 1:60 være en alternativ løsning. På grunn av avstand fra sluk til gesims, gesimshøyder etc. kan det i noen tilfeller være aktuelt å gå ned på et litt slakere fall på større deler av takflaten for å få den isolasjonstykkelsen som man ønsker. I slike tilfeller skriver Sintef byggforsk at man må kompensere for slakere fall ved å benytte taktekking med særdeles høy kvalitet. 

Glava EPS Fall 1:60 Format 1200x2400mm

20/40 1200 x 2400mm 
40/60 1200 x 2400mm 
60/80 1200 x 2400mm 
Bygges opp med 60 og 120mm rette plater til ønsket tykkelse. Kun 5 produkter på taket - enklere blir det ikke GLAVA® EPS Fall 1:60 Format 600x1200mm 
20/30 600 x 1200mm 
30/40 600 x 1200mm 
40/50 600 x 1200mm 
50/60 600 x 1200mm 
60/70 600 x 1200mm 
70/80 600 x1200mm 
Bygges opp med 60 og 120mm rette plater til ønsket tykkelse. 

Glava EPS Rennefall 1:60 Format 1200x600mm

10/30 1200 x 600mm 
30/50 1200 x 600mm 
50/70 1200 x 600mm 
Bygges opp med 60 og 120mm rette plater til ønsket tykkelse. 

Paroc Takfall 1:60 Format 600x1200mm

20/30600 x 1200mm 
30/40 600 x 1200mm 
40/50 600 x 1200mm 
50/60 600 x 1200mm 
60/70 600 x 1200mm 
70/80 600 x 1200mm 
Bygges opp med 60 og 120mm rette plater til ønsket tykkelse. 

Paroc Rennefall 1:60 Format 1200x600mm 

10/30 1200 x 600mm 
30/50 1200 x 600mm 
50/70 1200 x 600mm 
Bygges opp med 60 og 120mm rette plater til ønsket tykkelse.