close-pop-up.svg

Velkommen til våre nye nettsider

logos.png

Velkommen. Vi ruller i disse dager ut splitter nye nettsider som skal inneholde produkter, løsninger og innhold fra våre tre merkevarer. 

Det kan være ting du savner, ting som er under utvikling og ting du syns er kjempebra med våre nye sider, så ta gjerne kontakt om det er noe du føler mangler her. Vi har satt opp en egen tilbakemelding e-post som du kan nå fra forsiden.

Vi gleder oss til å fortsette og bygge videre på vårt nye, samlede nettsted med dine tilbakemeldinger, for sammen bygger vi bedre.

close-pop-up.svg

Telesikring av adkomstvei og innkjørsel

Glava Isolasjon
 Asfalterte,stenbelagte innkjørsler med telehiv og telesprekker er ingen tjent med. Omlegging er kostbart! 

Legg heller inn en telesikring med markisolering av Glava XPS. Gjelder personbiler opp til 3,5 tonn. 

  

Slik gjør du: 

 1.  Bestem isolasjonstykkelse og lengde på utstikk (L1). Beregn gravedybden. 
   
 2.  Grav ut til riktige dybde og bredde. 
   
 3.  Avrett underlaget etter behov med grus, sand eller finpukk slik at isolasjonsplatene får et stabilt og plant underlag. 
   
 4.   Legg ut markisoleringen. 
   
 5.  Sett kantsteinene i mørtel.
   
 6.  Fyll opp med 200 mm finpukk i oppkjørselen.
   
 7.   Fyll tilbake (200 - 300 mm) matjord på utsiden. 
   
 8.  Finpukklaget (200 mm) mettes og avrettes med subbus i toppen. 
   
 9. Det asfalteres. 

Det kan også legges heller eller belegningsstein istedenfor asfalt.