close-pop-up.svg

Telesikring av personbilgarasjer uthus og boder

Glava Isolasjon
Et eksemplet er telesikring av en personbilgarasje med markisolering av XPS.

Gravedybden blir bare 0,3m til 0,5m. Uten markisolering må det fundamenteres til frostfri dybde som ofte er 1,5 m til 2,5 m avhengig av sted og grunnforhold. 

  

Slik gjør du: 

 1.  Bestem isolasjonstykkelse og lengde på utstikk (L1), se sidene 11 og 3. 
  Beregn gravedybden. 
   
 2. Grav ut til riktig dybde og bredde. 
   
 3. Avrett underlaget etter behov med grus, sand eller finpukk slik at isolasjonsplatene får et stabilt og plant underlag. 
   
 4.  Støp ringmuren på STYROFOAM™  250 evt. mur en ringmur på en minst 50mm tykk betongavretting (legg inn 2 stk. 8mm armeringsjern). Et fundament på 150mm bredde på STYROFOAM™ 250 SL-A-N klarer en last på 13,5 kN/m (1,35 tonn/m). 
   
 5. Legg ut utstikkende markisolering og fyll tilbake utvendig (200 - 300mm).
   
 6.  Sett STYROFOAM™ 250 SL-A-N på innsiden av muren og fyll opp innvendig. Rett av. 
   
 7. Legg ut isoleringen.
   
 8. Legg armeringsnett (K 131) og støp gulvet. Ved garasjeporten kan det være nødvendig å forsterke betongplaten.