close-pop-up.svg

Velkommen til våre nye nettsider

logos.png

Velkommen. Vi ruller i disse dager ut splitter nye nettsider som skal inneholde produkter, løsninger og innhold fra våre tre merkevarer. 

Det kan være ting du savner, ting som er under utvikling og ting du syns er kjempebra med våre nye sider, så ta gjerne kontakt om det er noe du føler mangler her. Vi har satt opp en egen tilbakemelding e-post som du kan nå fra forsiden.

Vi gleder oss til å fortsette og bygge videre på vårt nye, samlede nettsted med dine tilbakemeldinger, for sammen bygger vi bedre.

close-pop-up.svg

Telesikring av søyler og pilarer

Glava Isolasjon
Pilarer og søyler er erfaringsmessig spesielt utsatt for telehiv.

Selv pilarer til frostfri dybde kan løftes av telehiv fordi jordmassene fryser fast rundt  pilaren. 

For å unngå dette, må det støpes en stor forankringsplate  (1x1m) under frostsonen. Med telesikring av XPS isolasjonsplater får du en enkel og trygg fundamentering. For enkeltstående pilarer må en forholdsvis stor flate isoleres, særlig i kaldt klima.  

Eksemplet på dette er en tresøyle med søylefotbeslag av stål på et markisolert betongfundament. 

Slik gjør du: 

 1. Bestem isolasjonstykkelse og lengde på utstikk (L3)
   
 2. Grav ut til riktig dybde og bredde
   
 3.  Fyll med (100mm) finpukk, rett av
   
 4. Støp betongfundamentet på XPS. Søylefotbeslaget støpes fast.

  Fundamentet 400 mm x 400 mm på XPS kan ta en belastning på 14 kN (1,4 tonn). Ved større laster kreves større fundament, XPS med høyere trykkstyrke
   
 5.  Legg ut resten av markisoleringen
   
 6.  Legg ut (200 - 300 mm) matjord