close-pop-up.svg

Velkommen til våre nye nettsider

logos.png

Velkommen. Vi ruller i disse dager ut splitter nye nettsider som skal inneholde produkter, løsninger og innhold fra våre tre merkevarer. 

Det kan være ting du savner, ting som er under utvikling og ting du syns er kjempebra med våre nye sider, så ta gjerne kontakt om det er noe du føler mangler her. Vi har satt opp en egen tilbakemelding e-post som du kan nå fra forsiden.

Vi gleder oss til å fortsette og bygge videre på vårt nye, samlede nettsted med dine tilbakemeldinger, for sammen bygger vi bedre.

close-pop-up.svg

Telesikring av stripefundamenter for carporter, levegger, etc.

Glava Isolasjon
Telesikring med  XPS gir grunn, frostsikker fundamentering uten store utgravinger til frostfri dybde.

Her er vist telesikring av en carport som er bygget sammen med huset. 

  

Slik gjør du: 

 1. Bestem isolasjonstykkelse og lengde på utstikk (L2), se sidene 11 og 3. Beregn gravedybden. 
   
 2. Grav ut til riktige dybde og bredde.  
   
 3. Avrett underlaget etter behov med grus, sand eller finplukk slik at isolasjonsplatene får et stabilt og plant underlag. 
   
 4. Støp ringmuren på STYROFOAM™ 250 SL-A-N. Et fundament på 150 mm bredde på STYROFOAM™ 250 SL-A-N klarer en last på 13,5 kN/m (1,35 tonn/m). 
   
 5. Legg ut utstikkende markisolering. 
   
 6. Hvis det skal være gressplen på utsiden, fyll her med (20 - 30 mm) finpukk og deretter helt opp med matjord. 
   
 7. Hvis det skal være heller eller asfalt inne i carporten henvises til sidene 4 og 7 for oppbygging av lagene over markisoleringen. 
   
 8. NB! For telesikring av huset se vår brosjyre «Isolering i bakken»