close-pop-up.svg

Termisk isolering av kanaler

Glava Isolasjon
Med kanaler mener vi her sirkulære og rektangulære kanaler for ventilasjonsanlegg både i industriell anvendelse og i ordinære bygninger.
Dokumentasjon
Produktoversikt Teknisk Isolering
Last ned (PDF, 12 MB)

Man velger å isolere for å ivareta termiske-, lydmessige- eller brannmessige hensyn ved anlegget. Som oftest er det en kombinasjon av disse som ligger til grunn for isoleringen. 

Termisk 

Termisk isolering av ventilasjonskanaler dreier seg i hovedtrekk om å: 

  • oppnå god varmeøkonomi ved å begrense varmetapet. 
  • oppnå en spesifikk utløpstemperatur for ventilasjonsluften. 
  • hindre kondens på enten innsiden eller utsiden av kanalen. 

Oppvarmingskostnadene reduseres ved å forhindre at den tilførte varmen i ventilasjonslufta, overføres til uoppvarmede omgivelser. 

Dersom kanalene er plassert i kalde omgivelser, eksempelvis på et kaldt loft, hvor temperaturen er betydelig lavere enn ventilasjonslufta, er det fare for kondens på innsiden av kanalene. Dette kan forhindres ved å isolere kanalen utvendig. I dette tilfellet vil kanalveggen være diffusjonssperren og man kan derfor isolere utvendig med et diffusjonsåpent materiale av mineralull. Det er her vanlig å isolere med Glava Lamellmatte.  
Det samme gjelder også for isolering av kanaler, mellom aggregat og ventil, som bringer underkjølt luft frem til rommene.