close-pop-up.svg

Velkommen til våre nye nettsider

logos.png

Velkommen. Vi ruller i disse dager ut splitter nye nettsider som skal inneholde produkter, løsninger og innhold fra våre tre merkevarer. 

Det kan være ting du savner, ting som er under utvikling og ting du syns er kjempebra med våre nye sider, så ta gjerne kontakt om det er noe du føler mangler her. Vi har satt opp en egen tilbakemelding e-post som du kan nå fra forsiden.

Vi gleder oss til å fortsette og bygge videre på vårt nye, samlede nettsted med dine tilbakemeldinger, for sammen bygger vi bedre.

close-pop-up.svg

Termisk isolering av kanaler

Glava Isolasjon
Med kanaler mener vi her sirkulære og rektangulære kanaler for ventilasjonsanlegg både i industriell anvendelse og i ordinære bygninger.
Dokumentasjon
Produktoversikt Teknisk Isolering
Last ned (PDF, 12 MB)

Man velger å isolere for å ivareta termiske-, lydmessige- eller brannmessige hensyn ved anlegget. Som oftest er det en kombinasjon av disse som ligger til grunn for isoleringen. 

Termisk 

Termisk isolering av ventilasjonskanaler dreier seg i hovedtrekk om å: 

  • oppnå god varmeøkonomi ved å begrense varmetapet. 
  • oppnå en spesifikk utløpstemperatur for ventilasjonsluften. 
  • hindre kondens på enten innsiden eller utsiden av kanalen. 

Oppvarmingskostnadene reduseres ved å forhindre at den tilførte varmen i ventilasjonslufta, overføres til uoppvarmede omgivelser. 

Dersom kanalene er plassert i kalde omgivelser, eksempelvis på et kaldt loft, hvor temperaturen er betydelig lavere enn ventilasjonslufta, er det fare for kondens på innsiden av kanalene. Dette kan forhindres ved å isolere kanalen utvendig. I dette tilfellet vil kanalveggen være diffusjonssperren og man kan derfor isolere utvendig med et diffusjonsåpent materiale av mineralull. Det er her vanlig å isolere med Glava Lamellmatte.  
Det samme gjelder også for isolering av kanaler, mellom aggregat og ventil, som bringer underkjølt luft frem til rommene.