close-pop-up.svg

Tilluft og avkast isolering

I denne løsningen

Glava

Kontakt oss om denne løsningen

Kald ventilasjonsluft forekommer spesielt i kanaler for innsug av kald uteluft, avkast etter gjenvinner. 

Dersom slike kanaler føres gjennom oppvarmede rom er det fare for kondens på utsiden av kanalene. Normalt vil kun et tynt lag isolasjon være tilstrekkelig for å hindre overflatekondens. Det er imidlertid vesentlig at fuktig varm luft hindres i å nå den kalde overflaten av kanalen (ved diffusjon gjennom isolasjonen). Det kan i mange tilfeller være vanskelig å oppnå dette med en enkel fuktsperre (aluminiumsfolie e.l.) på utsiden av mineralullen.

Når det foreligger vedvarende kondensfare anbefaler vi å benytte KAIFLEX cellegummi på de “utsatte” delene av ventilasjonsanlegget. Dette gjelder da spesielt for tillufts- og avkastkanaler frem mellom aggregat og uteluft. Under normale omstendigheter vil her 13mm tykkelse av KAIFLEX cellegummi være tilstrekkelig på avkastkanal for å hindre kondensering. Derimot bør man på inntakskanaler gå opp til 19mm tykkelse av KAIFLEX  cellegummi. 

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen