close-pop-up.svg

Velkommen til våre nye nettsider

logos.png

Velkommen. Vi ruller i disse dager ut splitter nye nettsider som skal inneholde produkter, løsninger og innhold fra våre tre merkevarer. 

Det kan være ting du savner, ting som er under utvikling og ting du syns er kjempebra med våre nye sider, så ta gjerne kontakt om det er noe du føler mangler her. Vi har satt opp en egen tilbakemelding e-post som du kan nå fra forsiden.

Vi gleder oss til å fortsette og bygge videre på vårt nye, samlede nettsted med dine tilbakemeldinger, for sammen bygger vi bedre.

close-pop-up.svg
Kald ventilasjonsluft forekommer spesielt i kanaler for innsug av kald uteluft, avkast etter gjenvinner.

Dersom slike kanaler føres gjennom oppvarmede rom er det fare for kondens på utsiden av kanalene. Normalt vil kun et tynt lag isolasjon være tilstrekkelig for å hindre overflatekondens. Det er imidlertid vesentlig at fuktig varm luft hindres i å nå den kalde overflaten av kanalen (ved diffusjon gjennom isolasjonen). Det kan i mange tilfeller være vanskelig å oppnå dette med en enkel fuktsperre (aluminiumsfolie e.l.) på utsiden av mineralullen.

Når det foreligger vedvarende kondensfare anbefaler vi å benytte GLAVAFLEX cellegummi på de “utsatte” delene av ventilasjonsanlegget. Dette gjelder da spesielt for tillufts- og avkastkanaler frem mellom aggregat og uteluft. Under normale omstendigheter vil her 13mm tykkelse av GLAVAFLEX cellegummi være tilstrekkelig på avkastkanal for å hindre kondensering. Derimot bør man på inntakskanaler gå opp til 19mm tykkelse av GLAVAFLEX cellegummi.