close-pop-up.svg

Velkommen til våre nye nettsider

logos.png

Velkommen. Vi ruller i disse dager ut splitter nye nettsider som skal inneholde produkter, løsninger og innhold fra våre tre merkevarer. 

Det kan være ting du savner, ting som er under utvikling og ting du syns er kjempebra med våre nye sider, så ta gjerne kontakt om det er noe du føler mangler her. Vi har satt opp en egen tilbakemelding e-post som du kan nå fra forsiden.

Vi gleder oss til å fortsette og bygge videre på vårt nye, samlede nettsted med dine tilbakemeldinger, for sammen bygger vi bedre.

close-pop-up.svg

Toveisfall med kiler

Glava Isolasjon
 Avrenning med bruk av tak-kiler er et av de enklere avrenningssystemene som kan monteres på taket, men har sine fordeler og ulemper.

Fordelen med å bruke kiler er en enklere utlegging, samt at det ikke trengs å gjøre korrigeringer på isolasjonstykkelsene opp i mot et gitt U-verdi krav.  Ulempen med å bruke kiler er at man får en forholdsvis dårlig avrenning i graden på kilen ned til lavpunkt. Ved bruk av 1:40 fall på takflaten vil du få ca 1:150 fall i graden. Fall 1:60 på takflaten gir ca. 1:248 fall i graden, dvs. tilnærmet horisontalt. Grunnet dette opplever man at det ofte står vann i gradrenner på kiler.