close-pop-up.svg

Velkommen til våre nye nettsider

logos.png

Velkommen. Vi ruller i disse dager ut splitter nye nettsider som skal inneholde produkter, løsninger og innhold fra våre tre merkevarer. 

Det kan være ting du savner, ting som er under utvikling og ting du syns er kjempebra med våre nye sider, så ta gjerne kontakt om det er noe du føler mangler her. Vi har satt opp en egen tilbakemelding e-post som du kan nå fra forsiden.

Vi gleder oss til å fortsette og bygge videre på vårt nye, samlede nettsted med dine tilbakemeldinger, for sammen bygger vi bedre.

close-pop-up.svg
Her får du en ferdig gulvoverflate med store design- og fargemuligheter. Rask installasjon, lang holdbarhet og enkelt vedlikehold.
Dokumentasjon
Liste over Sertifiserte Weber Gulventreprenører (SWG)
Last ned (PDF, 99 KB)
Weber Designgulv (pdf)
Last ned (PDF, 372 KB)
Fargekart for Weber Designgulv
Last ned (PDF, 786 KB)

Dette gulvet er noe helt utenom det vanlige. Weber Designgulv er tilgjengelig i 10 forskjellige naturlige standardfarger, i gråskala fra hvit til antrasitt og fargeskala fra lys blå til rødbrun (terracotta). Gulvet, med sine skygger, gir et dynamisk, nesten levende utseende. Her kan du få et spesialdesignet gulv ingen har maken til, med utseende og farger nettopp for deg. Samtidig får du et gulv som er raskt å installere, har høy slitasjemotstand og enkelt vedlikehold. Gulvet er ergonomisk og godt å gå på. Overflaten kan også slipes for å fram tilslaget i massen.

Weber Designgulv er vårt antagelig aller mest spennende gulvkonsept.

Fakta

 • Belastningsklasse Kategori D1 & D2 – NS-EN 1991-1-1
 • Tverrgående strekkfasthet: 3,0 N/mm2 (MPa)
 • Trykkfasthet: 32,5 N/mm2 (MPa)
 • Byggehøyde: fra 8 mm

Oppbygging

 1. Overflatebehandling – f.eks. weberfloor top matt, gloss eller weberfloor 774 matt sealer
 2. 8-15 mm weberfloor 4650 Design Colour, 4635 Design Grinded Stone
 3. weberfloor 4716 Primer – 2 strøk utspedd 1:5 og 1:3
 4. Basesjikt (avhengig av underlag)
 5. weberfloor 4716 Primer (antall strøk avhengig av tilstanden på underlaget)
 6. Holdfast underlag/etasjeskiller

Weber gulvavretting 

 • Weber gulvavretting er sementbaserte materialer med høyt polymerinnhold. På lik linje med andre sementbaserte materialer, som betong og pussystemer, kan svinnspenninger i materialet under herde- og tørketiden føre til riss i overflaten.
 • På grunn av strukturelle bevegelser og rystelser i bygningsmassen kan eksisterende riss i undergulvet over tid videreføres opp og bli synlige som riss i overflaten. Riss er mye basert på hvordan undergulvet beveger seg. Konstruksjoner som vegger og gulv kan bevege seg, og dette kan nødvendigvis påvirke gulvet og riss forekomme.
 • Riss opp til ca. 0,5 mm vil ikke påvirke funksjonaliteten til gulvet og kan derfor ikke sees på som en utseendemessig feil ved gulvet, og er ingen reklamasjonsgrunn.

Vær oppmerksom på

 • Kantlist må legges mot alle vegger, søyler og vertikale oppstikk som rørgjennomføringer, piper etc. Kantlistene må beholdes og det må legges en myk fuge mellom massen og gjennomføringene.
 • Gjennomføringer som lages etter at gulvet er lagt, løses på tilsvarende måte.
 • Innervegger og andre faste installasjoner som skal monteres på gulvet må festes med monteringslim eller forborres før skruing.
 • Ved underlag av elementdekker, Leca Byggeplank eller trebjelkelag skal det legges et flytende armert basesjikt.
 • Ved flytende gulv skal basesjikt armeres med basaltnett eller stålarmeringsnett.
 • Ved bruk av gulvvarme skal dette installeres i basesjikt.
 • Gulvet må beskyttes med fiberduk og plater etter at gulvet er lagt før f.eks. innflytting av innredning, klær og annen montasje.
 • Unngå direkte sollys og trekk på overflaten.
 • Bevegelsesfuger i underlaget må videreføres til overflaten.
 • Bevegelsesfuger og rissanvisere må prosjekteres av Byggherre/Rådgivende Ingeniør Bygg på prosjektet.
 • Se gjeldende produktdatablader, samt krav til og forutsetninger for Weber Designgulv for mer informasjon.

Merk

 • Ved bruk av weberfloor 4650 Design Colour skal overflaten behandles etter 1 døgn.
 • Dette vil imidlertid avhenge av sjikttykkelse og de lokale uttørkingsforhold.
 • Gulvet skal ikke utsettes for tråkk eller bruk før overflatebehandling er påført.
 • Ved bruk av weberfloor 4635 Design Grinded Stone skal overflaten behandles straks etter sliping.
 • Gulvet skal ikke utsettes for vann eller annen væske før sliping.
 • Gulvet kan ikke tas i bruk før overflatebehandling er påført.

Saint-Gobain Byggevarer AS gir råd og veiledning basert på mottatt informasjon. Rådene er basert på bruk av Saint-Gobain Byggevarer AS sine produkter og løsninger. Saint-Gobain Byggevarer AS påtar seg ikke den formelle rollen i hver enkelt byggesak som ansvarlig prosjekterende etter Plan- og Bygningsloven. Prosjektets ansvarlig prosjekterende må alltid verifisere og godkjenne løsningene foreslått av Saint-Gobain Byggevarer AS, før de kommer til utførelse.