close-pop-up.svg

Velkommen til våre nye nettsider

logos.png

Velkommen. Vi ruller i disse dager ut splitter nye nettsider som skal inneholde produkter, løsninger og innhold fra våre tre merkevarer. 

Det kan være ting du savner, ting som er under utvikling og ting du syns er kjempebra med våre nye sider, så ta gjerne kontakt om det er noe du føler mangler her. Vi har satt opp en egen tilbakemelding e-post som du kan nå fra forsiden.

Vi gleder oss til å fortsette og bygge videre på vårt nye, samlede nettsted med dine tilbakemeldinger, for sammen bygger vi bedre.

close-pop-up.svg

Weber ekspanderende mørtel til understøping

Weber
Arbeidsbeskrivelse gjelder for de fleste typer av understøpinger med ekspanderende mørtel. Beskrivelsen er kun et generelt forslag. Utførende skal kunne dokumentere at aktuelle produktblad og anvisninger er fulgt.

Understøp/ekspanderende mørtler

Egnede produkter for understøping er Weber Understøp, EXM 702, EXM 4, EXM 703, EXM 711, EXM 715, EXM OS, EXM 731, EXM 741, Boltemørtel, Bolt Zink, Boltemørtel Hurtig.

Eksempler på bruk av ekspanderende mørtler

Bilde 1: Weber_Ekspanderende_Understop_eksempel_figur1.jpg

Bilde 2: Weber_Ekspanderende_Understop_eksempel_figur2.jpg

Bilde 3: Weber_Ekspanderende_Understop_eksempel_figur3.jpg

Utførelse

Det er fire vanlige metoder for utførelse av ekspanderende mørtler under søyler, element, maskiner og utstyr. Bildene viser noen områder der Weber sine ekspanderende mørtler kan benyttes.

For større areal eller ved komplekse arbeidssituasjoner, kan det være en fordel å tilpasse utførelsen slik at hulrom og luftbobler elimineres på best mulig måte.

Bilde1: Weber_Ekspanderende_Understop_utforelse_figur1.jpg

Bildetekst 1: Fylling fra en åpen side av en forskaling. La forskalingen gå ca 20 mm høyere enn trykkplaten/søylefundamentet.

Bilde2: Weber_Ekspanderende_Understop_utforelse_figur2.jpg

Bildetekst 2: Fylling gjennom en slange eller trakt gjennom forskaling eller et hull i fundamentplaten fjernes og at underlaget er fritt for støv og smuss.

Bilde3: Weber_Ekspanderende_Understop_utforelse_figur3.jpg

Bildetekst 3: Ved veldig smale åpninger med små søylefundamenter (opptil 300 x 300 mm), kan massen fylles med en mørtelpistol (type silikonpistol med beholder for mørtel).

Bilde4: Weber_Ekspanderende_Understop_utforelse_figur4.jpg

Bildetekst 4: For større arbeider og store søyle-/maskinfundamenter er det best å bruke en mørtelpumpe som kan levere ønsket volum på kort tid.

Blanding

Mørtel blandes maskinelt i ca 3-10 minutt (se aktuelt produktblad for respektive produkt).

Blanding gjøres med tvangsblander, hurtigblander, bormaskin/ visp alt. blandepumpe. Vannkvalitet skal være av drikkevannskvalitet. Anbefalt temperatur etter blanding er +20 °C.

Temperatur

Temperaturen bør være minst +5 °C både i konstruksjon og omgivelsene under utstøping og under herding det første døgnet. Vær oppmerksom på at fasthetsutviklingen er langsom de første dagene etter utstøping ved temperaturer under +10 °C.

Forbehandling og arbeidsbeskrivelse

 1. Betong og ståloverflater skal være rene og fri for støv, smuss, olje, fett og andre forurensninger.
 2. Betongoverflater bør rubbes opp for å fjerne sementslam slik at ren og fast og ru betong er eksponert.
 3. Forvanning av betongunderlag kan med fordel starte 24 timer før understøping. Forvanning gjøres med rent vann på rengjort betong for å gjøre overflaten sugende. Overflaten skal være matt fuktig, uten vannfilm. Fritt vann skal ikke forekomme på overflaten ved støping.
 4. NB: Ved understøping på vinteren i kuldegrader skal det ikke forvannes. Det må ikke understøpes direkte på snø eller is. Se avsnitt om vinterhåndtering.
 5. Benytt en ikke-sugende tett forskaling som er satt høyere enn selve stålplaten som skal understøpes ca 20-25 mm høyere samt 20-25 mm utenfor sidekanten for å lette arbeidet med understøping. Dette vil gjøre så luft får evakuert ut, samt at en får en god visuell kontroll på at massen har fylt opp under stålplaten. Fra siden en fyller i understøp bør sidekanten på forskalingen være ca 50 mm høyere og 50 mm utenfor kanten for å lette arbeidet med fyllingen eller pumpingen. Eventuell avfasing for vannavrenning kan gjøres med trekantlekt eller sliping når betongen har herdet.
 6. Konsistensen tilpasses understøpingen. Hvis forankringsbolt festes med understøpsmasse fylles denne nesten helt opp. Se skisse.
 7. Eventuell justering av stålplate. Deretter understøpes hele stålplaten eller elementet. Sørg for at luftlommer ikke dannes under arbeidet med understøping gjennom å arbeide fra en side. Arbeidet bør gjøres uavbrutt. Se skisse. Bruk eventuelt en stakefjær/stålbånd til å bearbeide massen under fyllingen, eller lett banking på forskalings-sidene. Ikke bruk vibrator, dette kan forårsake separasjon i massen.
 8. De horisontale åpne støpeflatene belastes for å hindre ekspansjon i mørtelen som kan forårsake sprekker/riss.
 9. Ferdig understøping skal beskyttes mot for rask uttørking de første døgnene, enten med vann eller plastfolie. Når vanning avsluttes eller når plastfolie fjernes påføres membranherder/Weber Krympsperre for best resultat.
 10. Etter herding av betongen rives forskaling og stålkonstruksjon rengjøres for søl av mørtel.
 11. Eventuelt kan en impregnere overflaten med betong-impregnering. Mislykkes en med understøpingen og oppdager dette tidlig, bør en spyle bort understøpsmasse og begynne på nytt.

Bilde: Weber_Ekspanderende_Understop_maskin.jpg

Bilde: Weber_Ekspanderende_Understop_togskinne1.jpg

Vinterhåndtering

Bilde: Weber_Ekspanderende_Understop_Vintertilsetning.jpg

Uten vintertilsetning i produktet:

 1. Forbehandling og arbeidsbeskrivelse kan benyttes hvis det settes inn tiltak for å håndtere kulde. Mørtel bør oppbevares varmt, eventuelt blandes med lunket vann for å oppnå en temperatur på ca + 15-20° C. Underlag og element som skal understøpes kan holdes varmt med tildekking og varmekabler/varme. Det må holdes varmt til understøpen har en fasthet over minst 5 MPa før den bør utsettes for frost. Ved forankring av bolter bør disse også vurderes om bør forvarmes/holdes varme.

Med vintertilsetning i produktet:

Gjelder produktene: Weber EXM 711, EXM 715, EXM 741

 1. Ved understøping på vinteren i kuldegrader skal det ikke forvannes. Det må ikke understøpes direkte på snø eller is.
 2. Temperatur i blandingen bør være ca + 15-20° C. Dette kan justeres ved å lagre material/objekt oppvarmet eller ved bruk av lunket vann i blandingen.

Maskin og utstyr

Utførelse av støping kan gjøres med enten bøtte/kanne eller mest egnet med pumpe. Bruk utstyr som er egnet for pumping av understøpsmasser. Gysepumpe med blander og pumpe er godt egnet, automixer pumper kan også være et alternativ. Viktig at massen blir godt blandet og at det ikke blir blandet inn for mye luft. Pumpelengde og pumpehøyde avhenger av type produkt og pumpeutstyr som benyttes.

Bilde 1: Weber_Ekspanderende_Understop_skinne.jpg

Bilde 2: Weber_Ekspanderende_Understop_togskinne.jpg

Mer informasjon

Forbehandling og etterbehandling av underlag og mørtel: Se Løsning for Betongrehabilitering og aktuelle produktark. Mer informasjon om våre løsninger og de involverte produktene finner du andre steder på www.weber-norge.no, blant annet i våre brosjyrer og datablader. Vi anbefaler at du (i tillegg til dette infobladet) benytter denne informasjonen for å kunne prosjektere og utføre løsningene korrekt.

Ekspanderende masse

Produktinfo

Trykkfasthet MPa 1 døgn v/20 °C

Trykkfasthet MPa 7 døgn v/20 °C

Trykkfasthet MPa 28 døgn v/20 °C

Åpentid v/20 °C

Begynner å herde

Ekspansjon %

Brukstemp. 0 °C

Anbefalt tykkelse

Flytende masser

Understøp

Ekspanderende mørtel 2 mm

> 25 MPa

> 50 MPa

> 60 MPa

30 min.

4 timer

0,5-2 %

> 5 °C

10-150 mm

EXM 4 Ekspanderende mørtel 4 mm > 20 MPa > 40 MPa > 55 MPa 30 min. 4 timer 0,5-2 % > 5 °C 25-300 mm
EXM 703 Ekspanderende mørtel 4 mm > 20 MPa > 30 MPa > 60 MPa 30 min. 4 timer 0,5-2 % > 5 °C 30-300 mm
EXM OS Ekspanderende mørtel 2 mm høyfast > 20 MPa > 50 MPa > 90 MPa 30 min. 4 timer 0,5-1 % > 2 °C 20-300 mm
EXM 711 Ekspanderende mørtel 1 mm antifrost > 20 MPa > 15 MPa v/-10 °C > 45 MPa v/+20 °C, > 25 MPa v/-10 °C 15 min. 30-60 min. 0,5-2 % > -10 °C 5-100 mm
EXM 715 Ekspanderende mørtel 4 mm antifrost > 20 MPa

> 30 MPa, > 10 MPa v/-10 °C v/3 døgn

> 50 MPa v/+20 °C, > 30 MPa v/-10 °C 25 min. 60 min. 0,5-2 % > -10 °C 15-300 mm
Tixotrope masser
Bolt Ekspanderende mørtel 0,5 mm  > 25 MPa > 45 MPa > 50 MPa 45 min. 4 timer 0,5-2 % > 5 °C 2-30 mm
Bolt Zink Ekspanderende mørtel 0,5 mm for zink bolter > 20 MPa > 40 MPa > 55 MPa 45 min. 4 timer 0,5-2 % > 5 °C 2-30 mm
EMX 731 Ekspanderende mørtel 1 mm tixotrop > 20 MPa > 30 MPa > 40 MPa 30 min. 4 timer Maks 4 % > 5 °C 10-50 mm
EXM 741 Ekspanderende mørtel 1 mm tixotrop antifrost > 20 MPa > 30 MPa. Former og materiale -10 °C: > 8 MPa > 40 MPa. Former og materiale -10 °C: > 15 MPa 30 min. 4 timer Ca. 2 % > -10 °C 10-50 mm