close-pop-up.svg

Velkommen til våre nye nettsider

logos.png

Velkommen. Vi ruller i disse dager ut splitter nye nettsider som skal inneholde produkter, løsninger og innhold fra våre tre merkevarer. 

Det kan være ting du savner, ting som er under utvikling og ting du syns er kjempebra med våre nye sider, så ta gjerne kontakt om det er noe du føler mangler her. Vi har satt opp en egen tilbakemelding e-post som du kan nå fra forsiden.

Vi gleder oss til å fortsette og bygge videre på vårt nye, samlede nettsted med dine tilbakemeldinger, for sammen bygger vi bedre.

close-pop-up.svg

Weber flislegging utendørs på balkong og terrasse

Weber
Utvendige våtarealer som balkonger og terrasser er utsatt for både fuktighet og temperaturvariasjoner. Derfor er det viktig ved flislegging å bruke fleksible vanntettingssystemer, limtyper og støpemasser som er optimalt tilpasset hverandre.

Vi anbefaler bruk av den sementbaserte membranen webertec superflex D2 som membran før flislegging. Dette for å hindre at underliggende konstruksjon blir nedfuktet og kan forårsake utfelling i fugene, samt at den vil fungere som et fleksibelt sjikt mellom flisene og betongen. Membranen er også hurtigherdende, noe som gjør at den tørker i lavere temperaturer nesten helt ned mot 0oC. En kjempefordel i det norske klimaet. Membranen tåler også å stå utildekket utvendig, men ikke som ferdig slitesjikt.

Fordeler:

  • Produkter som tåler påkjenning i utvendig miljø
  • Enkle og gode produkter å bruke
  • System som hindrer utfellinger

Montering

Forbehandling

  1. Sugende underlag forvannes eller primes med weberfloor 4716/weberprim 80 Ikke sugende underlag primes med weberprim 803.

Forarbeid

  1. Overganger og bevegelsesfuger tettes med webertec 828 gummibånd sammen med webertec Superflex D2.

Bilde: Weber_flislegging_ utendørs _forarbeid2.jpg

  1. Første lag med den sementbaserte membranen bør være et poretettingslag som tetter alle små porer i underlaget før hovedtettingen. Dette arbeidet kan gjøres med en murerkost eller den glatte siden av en tannet sparkel.

Bilde: Weber_flislegging_ utendørs _forarbeid3.jpg

  1. Vanntettingen utføres med Superflex D2 i minimum 2 mm tykkelse i et eller to sjikt med enten kost eller tannet sparkel.

Bilde: Weber_flislegging_ utendørs _forarbeid4.jpg

  1. Etter herding limes fliser med weber flow fix. Det er viktig å få full dekning. Avhengig av flis og underlag bør det også her vurderes dobbeltliming.

  1. Etter at limet har herdet, kan det fuges med weber rapid grout.

Bilde: Weber_flislegging_ utendørs _forarbeid6.jpg

  1. Overganger og bevegelsesfuger fuges med weber neutral silicone

 

Mer informasjon

Mer informasjon om våre løsninger og de involverte produktene finner du andre steder på www.weber-norge.no, blant annet i våre brosjyrer og datablader. Vi anbefaler at du (i tillegg til dette infobladet) benytter denne informasjonen for å kunne prosjektere og utføre løsningene korrekt.

 

1. Underlag Betong
Primer weberfloor 4716/weberprim 801
2. 1. sjikt vanntetting webertec 824/webertec Superflex D2
3. 2. sjikt vanntetting webertec 824/webertec Superflex D2
4. Flislim weber flow fix
5. Fugemasse weber rapid grout
Elastisk fugemasse weber neutral silicone