close-pop-up.svg

Weber garasjegulv

I denne løsningen

Weber

Kontakt oss om denne løsningen

Oppbygging

1

Overflatebehandling – f.eks. weberfloor 4720 Vannglass, weberfloor 730 epoxyimpregnering eller weberfloor herdeplastsystemer

2

5-40 mm weber REP flow eller weberfloor 4630 Industry Lit

3

weber epoxylim / weberfloor 4716 Primer / weberfloor 710 epoxyprimer

4

Underlag/etasjeskiller

Weber Garasjegulv gir deg varigheten du ønsker i din garasje.

Enten du skal rehabilitere den gamle garasjen eller planlegger et stort parkeringsanlegg eller industrilokale, er weber REP flow betongflyt det perfekte produktet. weber REP flow gir enkelt et slitesterkt gulv som kan benyttes i garasjer, på balkonger og uteplasser uten noen form for overflatebehandling.

Løsningen har alle fordelene til en gulvavretting, med flytende konsistens og lavt svinn.

I tillegg har man alle fordelene til en betong, høy styrke og motstand mot klimatiske påkjenninger som fukt og frost. Weber Garasjegulv kan godt være ubehandlet, men tåler også alle typer toppbehandling som fliser og herdeplastsystemer. Med Weber industriprodukter får du en plan overflate som enkelt tilfredsstiller de strengeste toleransene for planhet i NS-EN 3420.

Fakta

 • Belastningsklasse NS-EN 1991-1-1
  Kategori E1 & E2
 • Egenvekt: 1700-1900 kg/m3
 • Tverrgående strekkfasthet: 3,0 N/mm2 (MPa)
 • Trykkfasthet: 32-40 N/mm2 (MPa)
 • Byggehøyde: 5-40 mm

Weber gulvavretting

 • Weber gulvavretting er sementbaserte materialer med høyt polymerinnhold. På lik linje med andre sementbaserte materialer, som betong og pussystemer, kan svinnspenninger i materialet under herde- og tørketiden føre til riss i overflaten.
 • På grunn av strukturelle bevegelser og rystelser i bygningsmassen kan eksisterende riss i undergulvet over tid videreføres opp og bli synlige som riss i overflaten. Riss er mye basert på hvordan undergulvet beveger seg. Konstruksjoner som vegger og gulv kan bevege seg, og dette kan nødvendigvis påvirke gulvet og riss forekomme.
 • Riss opp til ca. 0,5 mm vil ikke påvirke funksjonaliteten til gulvet og kan derfor ikke sees på som en utseendemessig feil ved gulvet, og er ingen reklamasjonsgrunn.

Vær oppmerksom på

 • Kantlist må legges mot alle vegger, søyler og vertikale oppstikk som rørgjennomføringer, piper etc. Kantlistene må beholdes og det må legges en myk fuge mellom massen og gjennomføringene.
 • Gjennomføringer som lages etter at gulvet er lagt, løses på tilsvarende måte.
 • Innervegger og andre faste installasjoner som skal monteres på gulvet må festes med monteringslim eller forborres før skruing. • Ved flytende gulv skal basesjikt armeres med basaltnett eller stålarmeringsnett.
 • Ved bruk av gulvvarme skal dette installeres i basesjikt.
 • Unngå direkte sollys og trekk på overflaten.
 • Bevegelsesfuger i underlaget må videreføres til overflaten.
 • Bevegelsesfuger og rissanvisere må prosjekteres av Byggherre/Rådgivende Ingeniør Bygg på prosjektet.
 • Se de aktuelle produktdatablad og forutsetninger for industrigulv for mer informasjon.

Merk

 • Ved bruk av weberfloor industrimasser kan overflaten behandles etter 1 døgn og bør behandles innen ca. 1 uke, eller gjøre tiltak pga. rask uttørking.
 • Dette vil imidlertid avhenge av sjikttykkelse og de lokale uttørkingsforhold.

Saint-Gobain Byggevarer AS gir råd og veiledning basert på mottatt informasjon. Rådene er basert på bruk av Saint-Gobain Byggevarer AS sine produkter og løsninger. Saint-Gobain Byggevarer AS påtar seg ikke den formelle rollen i hver enkelt byggesak som ansvarlig prosjekterende etter Plan- og Bygningsloven. Prosjektets ansvarlig prosjekterende må alltid verifisere og godkjenne løsningene foreslått av Saint-Gobain Byggevarer AS, før de kommer til utførelse.

Mer informasjon

Mer informasjon om våre løsninger og de involverte produktene finner du andre steder på weber-norge.no, blant annet i våre brosjyrer og datablader. Vi anbefaler at du (i tillegg til dette infobladet) benytter denne informasjonen for å kunne prosjektere og utføre løsningene korrekt.

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen