close-pop-up.svg

Weber Gulvavretting

Weber
Klinkekuletesten er enkel: I tørre rom skal en klinkekule ligge i ro der du legger den ned. I våte rom skal den rulle mot sluket. Alt annet er feil.
Dokumentasjon
Liste over Sertifiserte Weber Gulventreprenører (SWG)
Last ned (PDF, 154 KB)
Weber Gulvavretting (pdf)
Last ned (PDF, 3 MB)

Hele weberfloor ideen startet med behovet for gulv som var 100% rette og plane. Og selv om vi etterhvert har utviklet en rekke funksjonsgulv, er den tradisjonelle gulvavrettingen fortsatt blant de mest etterspurte løsningene våre.

Vi har gulvavrettingsprodukter og -løsninger for alle typer underlag og alle typer belegg. Vi har gulvavrettingsprodukter som er normaltørkende, men også selvtørkende produkter som gjør det mulig å legge belegg raskere.

Oppbygging

1

Parkett, flis/klinker, belegg, tepper e.l.

2

weberfloor 110 Fine, 120 Reno, 130 Core, 140 Nova, Gulvavretting Normal, Gulvavretting Hurtig

3

weberfloor 4716 Primer / weberprim 803

4

Underlag/etasjeskiller

Fakta

 • Belastningsklasse: Kategori D1 & D2 – NS-EN 1991-1-1
 • Tverrgående strekkfasthet: 1,5 N/mm2 (MPa)
 • Trykkfasthet: 25 N/mm2 (MPa)
 • Byggehøyde: fra 4 mm

Weber Gulvavretting

 • Weber gulvavretting er sementbaserte materialer med høyt polymerinnhold. På lik linje med andre sementbaserte materialer, som betong og pussystemer, kan svinnspenninger i materialet under herde- og tørketiden føre til riss i overflaten.
 • På grunn av strukturelle bevegelser og rystelser i bygningsmassen kan eksisterende riss i undergulvet over tid videreføres opp og bli synlige som riss i overflaten. Riss er mye basert på hvordan undergulvet beveger seg. Konstruksjoner som vegger og gulv kan bevege seg, og dette kan nødvendigvis påvirke gulvet og riss forekomme.
 • Riss opp til ca. 0,5 mm vil ikke påvirke funksjonaliteten til gulvet og kan derfor ikke sees på som en utseendemessig feil ved gulvet, og er ingen reklamasjonsgrunn.

 Vær oppmerksom på

 • Se gjeldende produktdatablader for mer informasjon.

 Merk

 • Ved bruk av weberfloor 120 Reno kan overflaten belegges etter 1 døgn og bør belegges innen ca. 1 uke, eller gjøre tiltak pga. rask uttørking.
 • Ved bruk av weberfloor 130 Core kan overflaten belegges etter ca. 2-7 døgn.
 • Ved bruk av weberfloor 140 Nova kan overflaten belegges etter ca. 1-9 uker.
 • Dette vil imidlertid avhenge av sjikttykkelse og de lokale uttørkingsforhold.

Saint-Gobain Byggevarer AS gir råd og veiledning basert på mottatt informasjon. Rådene er basert på bruk av Saint-Gobain Byggevarer AS sine produkter og løsninger. Saint-Gobain Byggevarer AS påtar seg ikke den formelle rollen i hver enkelt byggesak som ansvarlig prosjekterende etter Plan- og Bygningsloven. Prosjektets ansvarlig prosjekterende må alltid verifisere og godkjenne løsningene foreslått av Saint-Gobain Byggevarer AS, før de kommer til utførelse.