close-pop-up.svg

Weber Komfortgulv Rasjonell

Weber
Hvis du ser etter et gulv som kombinerer vannbåren varme og trinnlydsdemping med rask fremdrift og fleksibilitet er dette løsningen for deg.
Dokumentasjon
Liste over Sertifiserte Weber Gulventreprenører (SWG)
Last ned (PDF, 154 KB)
Weber Komfortgulv rasjonell (pdf)
Last ned (PDF, 415 KB)

Weber Komfortgulv Rasjonell er et komplett system som inkluderer vannbåren gulvvarme og trinnlydsisolasjon. Konseptet kombinerer rask fremdrift, god varmefordeling og trinnlydsdemping på en imponerende måte. Med få komponenter er dette konseptet meget effektivt på store arealer og i prosjekter hvor fremdriften er avgjørende.

Med weberfloor gulvavretting som bærelag, får man et gulv som egner seg for de fleste belegg. Velg mellom parkett, tregulv, fliser, tepper, gulvbelegg eller Weber Designgulv.

Oppbygging

1

Parkett, flis, tepper, gulvbelegg, Weber Designgulv

2

weberfloor 120 Reno, 130 Core eller 140 Nova

3

Vannbåren varmerør – Ø 16/17/20 mm

4

Festekramper for varmerør

5

15-50 mm Weber Komfort Rasjonell Trinnlydsplater i EPS T

6

Kantlist mot alle vegger og andre faste konstruksjoner

7

Underlag/etasjeskiller

Fakta

 • Belastningsklasse Kategori A & B – NS-EN 1991-1-1
 • Egenvekt løsning: 0,9 kN/m2
 • Trinnlydsforbedringstall: ΔL’n,w = 25-32 dB Klasse C – NS 8175
 • Byggehøyde: fra 60 mm
 • Varmeeffekt: max 70 W/m2
 • Reaksjonstid: 60 min

Oppgitt lydforbedringstall er en forventet verdi basert på diverse laboratorie- og feltmålinger.

Oppgitt tall gjelder for tunge etasjeskillere, ikke trebjelkelag. Oppnådd lydforbedringstall avhenger av mange faktorer, blant annet utførelse, type dekkekonstruksjon, tetting, romareal og romvolum, og kan avvike fra oppgitt verdi.

Weber gulvavretting

 • Weber gulvavretting er sementbaserte materialer med høyt polymerinnhold. På lik linje med andre sementbaserte materialer, som betong og pussystemer, kan svinnspenninger i materialet under herde- og tørketiden føre til riss i overflaten.
 • På grunn av strukturelle bevegelser og rystelser i bygningsmassen kan eksisterende riss i undergulvet over tid videreføres opp og bli synlige som riss i overflaten. Riss er mye basert på hvordan undergulvet beveger seg. Konstruksjoner som vegger og gulv kan bevege seg, og dette kan nødvendigvis påvirke gulvet og riss forekomme.
 • Riss opp til ca. 0,5 mm vil ikke påvirke funksjonaliteten til gulvet og kan derfor ikke sees på som en utseendemessig feil ved gulvet, og er ingen reklamasjonsgrunn.
 • Løsningen har begrenset kapasitet for belastning. Maks punktlast er 200 kg på 50 x 50 mm. Vi anbefaler derfor at løsningen utføres så sent som mulig i byggeprosessen, for å unngå tung belastning i byggeperioden. Ved høyere punktbelastning enn 200 kg, må det legges ut fordelingsplater, minst 12 mm, på gulvet.

NB! Lastkapasiteten til gulvet vil variere ut i fra tykkelsen på trinnlydsplaten, sjikttykkelsen på gulvavrettingen og valg av armering. Dette må prosjekteres og kontrolleres i hvert enkelt prosjekt av ansvarlig prosjekterende ut i fra definerte belastningskrav for gulvet. Weber kan bistå med råd og veiledning for valg av løsning, ta kontakt for mer informasjon.

Vær oppmerksom på

 • Kantlist må legges mot alle vegger, søyler og vertikale oppstikk som rørgjennomføringer, piper etc. For å forhindre flanketransmisjon fra avrettingsmassen må kantlistene beholdes og det må legges en myk fuge mellom belegg og gjennomføringene.
 • Gjennomføringer som lages etter at gulvet er lagt, løses på tilsvarende måte for å hindre lydlekkasjer gjennom disse.
 • Innervegger bør monteres på dekket/underlaget før komfortgulvet legges. Veggene monteres på myk svill for å redusere lydtransmisjoner fra vegg til gulv. Vegger kan også monteres oppå gulvavrettingen, men det forutsetter at gulvet ikke punkteres med innfestingen. Vær også oppmerksom på tekniske installasjoner innstøpt i gulvet, som vannrør, elkabler o.l.
 • Vannbåren varmesystem må prosjekteres. Type rør og kramper må verifiseres i forhold til platetykkelse. Krampene må aldri være lengre enn trinnlydsplaten, da risikerer man å punktere lydkonstruksjonen.
 • Valg av type overgulv må harmonere med valg av type gulvavretting og gulvoppbygning. Det stilles forskjellige krav til tverrgående strekkfasthet og armering for forskjellige type gulv, sjekk alltid krav til underlag hos leverandør av overgulvet. Vær spesielt oppmerksom på limt parkett, storformat fliser, herdeplastbelegg og Designgulv.

Ved valg av type gulvavretting, sjekk alltid gjeldende produktdatablad for egenskaper.

Anbefaling

Vi anbefaler alle våre gulvkonsepter utført av en Weber Sertifisert Gulventreprenør. Dette sikrer kvalitet og trygghet for at løsningen blir utført korrekt. Se oppdatert liste over godkjente entreprenører i hele Norge her.

Saint-Gobain Byggevarer AS gir råd og veiledning basert på mottatt informasjon. Rådene er basert på bruk av Saint-Gobain Byggevarer AS sine produkter og løsninger. Saint-Gobain Byggevarer AS påtar seg ikke den formelle rollen i hver enkelt byggesak som ansvarlig prosjekterende etter Plan- og Bygningsloven. Prosjektets ansvarlig prosjekterende må alltid verifisere og godkjenne løsningene foreslått av Saint-Gobain Byggevarer AS, før de kommer til utførelse.