close-pop-up.svg

Weber Lavtbyggende Varmegulv

Weber
Her får du behagelig varmekomfort med minimal byggehøyde på gulvet. Å legge varmekabler i gulvet gir en god komfort. For å få en behagelig opplevelse for bare føtter, er det viktig at varmen fra kablene fordeles godt før den når fotsålene.
Dokumentasjon
Liste over Sertifiserte Weber Gulventreprenører (SWG)
Last ned (PDF, 154 KB)
Weber Lavtbyggende Varmegulv (pdf)
Last ned (PDF, 3 MB)

Weber Varmegulv kombinerer god varmeledning med lav tykkelse, og gir et veldig behagelig og hurtigreagerende gulv. Løsningen kan benyttes i alle typer rom, også våtrom/baderom.

Med alle weberfloor avrettingsmasser får du en plan overflate som enkelt tilfredsstiller de strengeste toleransene for planhet i NS-EN 3420.

Oppbygging

1

Parkett, flis/klinker, gulvbelegg, tepper, Weber Designgulv e.l.

2

Fra 10 mm weberfloor 120 Reno, 140 Nova, Gulvavretting Normal, Gulvavretting Hurtig

3

Elektriske varmekabler

4

Armeringsark P091 e.l. (hvis nødvendig)

5

weberfloor 4716 Primer / weberprim 803

Fakta

 • Egenvekt: g = 0,5 kN/m2
 • Byggehøyde: fra 10 mm

Weber gulvavretting

 • Weber gulvavretting er sementbaserte materialer med høyt polymerinnhold. På lik linje med andre sementbaserte materialer, som betong og pussystemer, kan svinnspenninger i materialet under herde- og tørketiden føre til riss i overflaten.
 • På grunn av strukturelle bevegelser og rystelser i bygningsmassen kan eksisterende riss i undergulvet over tid videreføres opp og bli synlige som riss i overflaten. Riss er mye basert på hvordan undergulvet beveger seg. Konstruksjoner som vegger og gulv kan bevege seg, og dette kan nødvendigvis påvirke gulvet og riss forekomme.
 • Riss opp til ca. 0,5 mm vil ikke påvirke funksjonaliteten til gulvet og kan derfor ikke sees på som en utseendemessig feil ved gulvet, og er ingen reklamasjonsgrunn.

Vær oppmerksom på

 • Elektriske varmekabler skal installeres av autorisert installatør og kvalitetssikres før sparkling.
 • I henhold til gjeldende forskrifter skal det være minimum 5 mm mellom brennbart underlag og varmekabel samt overdekning varmekabel skal være minimum 5 mm ved flis/klinker eller 10 mm ved parkett/gulvbelegg.
 • Gjennomføringer må lages før gulvet legges, for å hindre brekkasje på varmekabler.
 • Innervegger skal monteres på dekket før gulvet legges.

Merk

 • Ved bruk av weberfloor 120 Reno kan overflaten belegges etter 1 døgn og bør belegges innen ca. 1 uke, eller gjøre tiltak pga. rask uttørking.
 • Ved bruk av weberfloor 140 Nova kan overflaten belegges etter ca. 1-9 uker.
 • Dette vil imidlertid avhenge av sjikttykkelse og de lokale uttørkingsforhold.

Saint-Gobain Byggevarer AS gir råd og veiledning basert på mottatt informasjon. Rådene er basert på bruk av Saint-Gobain Byggevarer AS sine produkter og løsninger. Saint-Gobain Byggevarer AS påtar seg ikke den formelle rollen i hver enkelt byggesak som ansvarlig prosjekterende etter Plan- og Bygningsloven. Prosjektets ansvarlig prosjekterende må alltid verifisere og godkjenne løsningene foreslått av Saint-Gobain Byggevarer AS, før de kommer til utførelse.