close-pop-up.svg

Velkommen til våre nye nettsider

logos.png

Velkommen. Vi ruller i disse dager ut splitter nye nettsider som skal inneholde produkter, løsninger og innhold fra våre tre merkevarer. 

Det kan være ting du savner, ting som er under utvikling og ting du syns er kjempebra med våre nye sider, så ta gjerne kontakt om det er noe du føler mangler her. Vi har satt opp en egen tilbakemelding e-post som du kan nå fra forsiden.

Vi gleder oss til å fortsette og bygge videre på vårt nye, samlede nettsted med dine tilbakemeldinger, for sammen bygger vi bedre.

close-pop-up.svg

Weber liming av skifer og naturstein

Weber
Weber har god og bred erfaring med å levere produkter til liming og fuging av naturstein.

Naturstein et samle begrep for en rekke ulike steintyper (skifer, granitt, marmor m.m.), og som i mange tilfeller krever spesielle egenskaper til flislimet og fugemassen som skal benyttes. Eksempelvis vil farge ømfintlig marmor stille spesielle krav til lim og fugemasse. Weber har produkter som ivaretar disse behovene. Ved utvendig legging av skifer og naturstein anbefaler Weber å beskytte underliggende konstruksjon med for eksempel webertec superflex D2 - en to-komponent sementbasert og diffusjonsåpen smøremembran for inn- og utvendig bruk.

Systemoppbygging

1. Underlag

Betong, avrettingsmasser, puss etc.

2. Primer

Forvanning/weberfloor 4716/weberprim 801

3. Membran

webertec Superflex D2

4. Flislim

Weber Steinlim

5. Fugemasse

weber rapid grout/Weber Skiferfug

Fordeler

 • Produkter som gir sikkert resultat
 • Meget god vedheft
 • System som hindrer utfelling

Bruksområder

 • Terrasser og balkonger
 • Trapper
 • Gulv
 • Fasade

Praktiske tips ved utførelse

Forbehandling

Underlaget må være rent og fritt for støv og vedheftshindrende deler. Sjekk at underlaget er rett og plant, samt at det er riktig fall på utvendig flater eller i våtsoner innvendig. Det er veldig viktig med riktig fall utvendig slik at vann renner av flaten og ikke samler seg og kan forårsake frostskader på vinteren.

Ved oppretting på gulv innvendig benyttes en weberfloor avrettingsmasse. Utvendig anbefaler vi å slipe små ujevnheter, eventuelt kan Weber Gulvavretting Ute eller webervetonit 4400 benyttes.

Priming

Innvendig underlag primes med weberfloor 4716 utblandet til riktig underlag. Utvendig forvannes sugende sementbaserte underlag. Vannfilm må fjernes før videre arbeid utføres. Underlaget skal kun være matt fuktig.

Membran

I våtsoner innvendig og på utvendige flater anbefaler vi bruk av en sementbasert membran. Membranen vil hindre nedfukting av underlaget og beskytte eventuell konstruksjon under mot vannlekkasje. En membran vil også hindre kalkutfelling fra underliggende konstruksjon, samt virke fleksibel og ta opp en del svinn og temperaturbevegelser. webertec superflex D2 er en sementbasert diffusjonsåpen membran til bruk innvendig og utvendig, og kan belegges etter kort tid. Forbruk ca 2,5 kg/m² ved 2 mm tykkelse.

Liming

 • Liming med Weber Steinlim - Skifer og natursteinslim. Benyttes spesielt der det skal limes ukalibrert skifer og der en har behov for litt tykkere limlag opp til 20-30 mm. Limet har også en sammensetning som minsker faren for utfellinger.
 • Liming med vanlig flislim. weber supra light fix er et hvitt lim og kan også benyttes til liming av marmor og gjennomskinnelig naturstein. Det anbefales dobbeltliming på utvendige flater. Maks limtykkelse 6 og/eller 10 mm avhengig av type lim.
 • Liming med weber flow fix. weber flow fix er et grått lettflytende flislim som kan benyttes på de fleste skifer og naturstein som ikke er fargeømfiendtlig. Innvendig erstatter limet dobbeltliming. Utvendig bør det sjekkes at full limdekning oppnås. Dobbeltlimingsmetoden bør benyttes, der en drar på lim bak på stein, samt på underlaget når en limer. weber flow fix anbefales på kalibrerte steintyper hvor en har en maks tykkelse på limet på ca 15 mm.
 • Ved liming av naturstein anbefales full limdekning. 

Fuging

 • weber rapid grout er en hurtigherdende fugemasse for fuger fra 2-20 mm bredde. Den er spesielt godt egnet for fuging av skifer med bredere fuger. Dette for at fugemassen skal tørke slik at en kan få vasket fugemassen etter kort tid og på den måten hjelpe til med en tidsbesparende arbeidsprosess.
 • Weber Skiferfug er en vanligherdende fugemasse, spesielt beregnet for fuging av skifer. Finnes i to farger, grå og koksgrå.
Weber_liming_av_skifer_og_naturstein_tips_fuging.jpg

Skifertype

Karakteristikk

Limtype

Underlag

Heft

Kommentar

Offerdal

Skifer

Weber Steinlim

Betong

1,55 N/mm²

Brudd i skifer

Oppdal lys

Kvartsittskifer

Weber Steinlim

Betong

2,05 N/mm²

Brudd i skifer

Snåsa

Kvartsittskifer

Weber Steinlim

Betong

3,80 N/mm²

Brudd i skifer

Brasil

Skifer

Weber Steinlim

Betong

3,05 N/mm²

Brudd i skifer

Otta

Fyllitt, glimmerskifer

Weber Steinlim

Betong

0,15  N/mm²

Brudd i selve steinen

Liming/setting av natursteinsplater i mørtel

Den klassiske metoden for å legge store natursteinsheller er i jordfuktig mørtel. Denne metoden benyttes spesilet ved legging av tykkere heller og der en må bygge mye for å oppnå riktig høyde.

Montering

Forbehandling

 1. På underlag av betong og avrettingsmasse påføres et heftlag av en gysemasse på et mattfuktet underlag.

Forarbeid

 1. Heftbro/gysemasse lages ved å blande weber Møteltilsetning, vann og mørtelen som det skal limes med, f.eks. Weber B20. Blandingsforhold: Mørteltilsetning 1:1 med vann før den tilsettes mørtelen.

Bilde 2: Weber_liming_setting_natursteinsplater_forarbeid2.jpg

 1. Jordfuktig mørtel Weber B20 eller Weber Drensmørtel påføres fersk heftbro/gysemasse og fordeles etter tykkelse på steinen.

Bilde 3a: Weber_liming_setting_natursteinsplater_forarbeid3a.jpg

Bilde 3b: Weber_liming_setting_natursteinsplater_forarbeid3b.jpg

 1. Til liming av stein til den jordfuktige mørtelen fordeles heftbro/gysemasse på den jordfuktige mørtelen og slemmes på baksiden av steinen.

Bilde 4: Weber_liming_setting_natursteinsplater_forarbeid4.jpg

 1. Store heller bør legges med egnet verktøy som f.eks. sugekoppholdere.

Bilde 5: Weber_liming_setting_natursteinsplater_forarbeid5.jpg

 1. Fugemasse til fuging kan være weber rapid grout eller Weber Skiferfug.

Liming av fargeømfintlig naturstein

Legging av ømfintlig og gjennomskinnende naturstein (transparent) fordrer at håndverkeren kan arbeide med disse produktene, samt at det brukes høyverdige produkter for liming og fuging. Det anbefales å gjøre en test på natursteinen med både flislim og fugemasse for å se hva som kan benyttes. Limet og fugemasse påføres i en stripe bak på steinen. Etter 24 timer kan en eventuelt se på oversiden om det har skjedd en misfarging. Vanlig lim til denne type stein, er lim basert på hvitsement. Noen steintyper må også limes med hurtigherdende og settende lim, og noen må også limes med epoxy hvor det ikke tilføres fuktighet i det hele tatt.

Montering

Forbehandling

Bilde: Weber_liming_fargeomfintlig_forbehandling1.jpg

 1. Mineralsk underlag primes med weberfloor 4716 eventuelt weberprim 80

Avretting

Bilde: Weber_liming_fargeomfintlig_avretting1.jpg

 1. Eventuell avretting på vegg gjøres i små områder med flislimet, på gulv kan en bruke en Weber gulvavrettingsmasse.

Utførelse

Bilde1: Weber_liming_fargeomfintlig_utfoerelse1.jpg

 1. Ved liming av gjennomskinnelig naturstein må baksiden av steine skrapsparkles 100% med flislimet. Som regel kan weber supra light fix benyttes

Bilde2: Weber_liming_fargeomfintlig_utfoerelse2.jpg

 1. Natursteinplatene blir limt ned i ferdig utkammet lim. Bruk tannsparkelstørrelse om gir full dekning.

Bilde3: Weber_liming_fargeomfintlig_utfoerelse3.jpg

 1. Etter herding kan overflaten fuges med f.eks. weber rapid grout eller annen riktig fugemasse

Bilde4: Weber_liming_fargeomfintlig_utfoerelse4.jpg

 1. Overgangen og bevegelsesfuger fuges med weber neutral silicone (hvis prøvetest tilsier at den ikke gir misfarging) eller weberfug 883 naturstein silikon.

Mer informasjon

Mer informasjon om våre løsninger og de involverte produktene finner du blant annet i våre brosjyrer og datablader. Vi anbefaler at du (i tillegg til dette infobladet) benytter denne informasjonen for å kunne prosjektere og utføre løsningene korrekt.