close-pop-up.svg

Weber Lydgulv Bolig WKR

Weber
En rasjonell og solid gulvløsning for trebjelkelag, som kombinerer trinnlydsdemping og fremdrift på en imponerende måte.
Dokumentasjon
Liste over Sertifiserte Weber Gulventreprenører (SWG)
Last ned (PDF, 154 KB)
Weber Lydgulv Bolig WKR
Last ned (PDF, 586 KB)

Med lett og effektiv platemontasje med Weber Komfort Rasjonell trinnlydsplater i EPS-T, unngår man tradisjonell sjauing og tunge løft. Kantlist legges mot alle vegger og faste konstruksjoner for å unngå flanketransmisjon. Ved behov kan det også legges elektriske varmekabler på armeringsnett, evt krampe vannbåren varmerør direkte til platene. Underlaget er dermed klart for Weber gulvavretting, som blir gulvets bærende sjikt.

Med gulvavretting fra Weber får man et helt rett gulv, klart for de fleste type overgulv som gulvbelegg, parkett, flis, Weber Designgulv, tepper etc. Det er det vi kaller full interiørarkitektonisk frihet.

Oppbygging

1

Parkett, flis, tepper, gulvbelegg, Weber Designgulv. 

2

Minst 40 mm weberfloor 120 Reno, 130 Core eller 140 Nova Gulvavretting

3

Evt. K131 armering v/behov

4

15-50 mm Weber Komfort Rasjonell Trinnlydsplater i EPS T

5

Weber Kantlist mot alle vegger og andre faste konstruksjoner

6

Lydisolerende trebjelkelag * 

Fakta

 • Byggehøyde fra 65 mm
 • Kapasitet gulv: q=3 kN/m2 Q=2 kN
 • Egenvekt løsning: 80 kg / m2
 • Forventede lydverdier *
  • - Trinnlyd: L’n,w < 50 dB
  • - Luftlyd: R’w > 60 dB

* Lydverdiene refererer til rapport SINTEF 2017:00159/00158

 Weber Gulvavretting

 • Weber gulvavretting er sementbaserte materialer med høyt polymerinnhold. På lik linje med andre sementbaserte materialer, som betong og pussystemer, kan svinnspenninger i materialet under herde- og tørketiden føre til riss i overflaten.
 • På grunn av strukturelle bevegelser og rystelser i bygningsmassen kan eksisterende riss i undergulvet over tid videreføres opp og bli synlige som riss i overflaten. Riss er mye basert på hvordan undergulvet beveger seg. Konstruksjoner som vegger og gulv kan bevege seg, og dette kan nødvendigvis påvirke gulvet og riss forekomme.
 • Riss opp til ca. 0,5 mm vil ikke påvirke funksjonaliteten til gulvet og kan derfor ikke sees på som en utseendemessig feil ved gulvet, og er ingen reklamasjonsgrunn.
 • Løsningen har begrenset kapasitet for belastning. Maks punktlast er 200 kg på 50 x 50 mm. Vi anbefaler derfor at løsningen utføres så sent som mulig i byggeprosessen, for å unngå tung belastning i byggeperioden. Ved høyere punktbelastning enn 200 kg, må det legges ut fordelingsplater, minst 12 mm, på gulvet.

NB! Lastkapasiteten til gulvet vil variere ut i fra tykkelsen på trinnlydsplaten, sjikttykkelsen på gulvavrettingen og valg av armering. Dette må prosjekteres og kontrolleres i hvert enkelt prosjekt av ansvarlig prosjekterende ut i fra definere belastningskrav for gulvet. Weber kan bistå med råd og veiledning for valg av løsning, ta kontakt for mer informasjon.

 Vær oppmerksom på

 • Kantlist må legges mot alle vegger, søyler og vertikale oppstikk som rørgjennomføringer, piper etc. For å forhindre flanketransmisjon fra avrettingsmassen må kantlistene beholdes og det må legges en myk fuge mellom belegg og gjennomføringene.
 • Gjennomføringer som lages etter at gulvet er lagt på, løses på tilsvarende måte for å hindre lydlekkasjer gjennom disse.
 • Innervegger monteres med fordel direkte på gulvspon før lydgulvet legges. Ved montering av innervegger på ferdig avrettet gulv, er det viktig at forankringen ikke punkterer lydgulvet ved bruk av for lange plugger eller skruer. Maks forankringsdybde = tykkelse på avretting. Merk også fare for å punktere vannbåren varmerør og andre installasjoner i avrettingen.
 • Vannbåren varmesystem må prosjekteres. Type rør og kramper må verifisees i forhold til platetykkelse. Krampene må aldri være lengre enn trinnlydsplaten, da risikerer man å punktere lydkonstruksjonen.
 • Valg av type overgulv må harmonere med valg av type gulvavretting og gulvoppbygning. Det stilles forskjellige krav til tverrgående strekkfasthet og armering for forskjellige type gulv, sjekk alltid krav til underlag hos leverandør av overgulvet. Vær spesielt oppmerksom på limt parkett, storformat flise, herdeplastbelegg og Designgulv. Ved valg av type gulvavretting, sjekk alltid gjeldende produktdatablad for egenskaper.

 Anbefaling

Ved bruk av weberfloor 120 Reno kan overflaten belegges etter 1 døgn og Vi anbefaler alle våre gulvkonsepter utført av en Weber Sertifisert Gulventreprenør. Dette sikrer kvalitet og trygghet for at løsningen blir utført korrekt. Se oppdatert liste over godkjente entreprenører i hele Norge her.

Saint-Gobain Byggevarer AS gir råd og veiledning basert på mottatt informasjon. Rådene er basert på bruk av Saint-Gobain Byggevarer AS sine produkter og løsninger. Saint-Gobain Byggevarer AS påtar seg ikke den formelle rollen i hver enkelt byggesak som ansvarlig prosjekterende etter Plan- og Bygningsloven. Prosjektets ansvarlig prosjekterende må alltid verifisere og godkjenne løsningene foreslått av Saint-Gobain Byggevarer AS, før de kommer til utførelse.

Mer informasjon

Mer informasjon om våre løsninger og de involverte produktene finner du andre steder på glava.no, blant annet i våre brosjyrer og datablader. Vi anbefaler at du (i tillegg til dette infobladet) benytter denne informasjonen for å kunne prosjektere og utføre løsningene korrekt.