close-pop-up.svg
Puss på betong kan utføres på mange måter. Helt avhengig av om det er inne/ute, krav til utseende og holdbarhet. Det benyttes ofte sparkel eller en to-sjikts puss. Betong kan også males uten noen form for grunningssjikt. Vi anbefaler at horisontale betongflater på for eksempel støpte støttemurer står ubehandlet eller avdekkes med skifer.
Dokumentasjon
Weber overflatebehandling og puss på betong (pdf)
Last ned (PDF, 753 KB)
Weber fargekart
Last ned (PDF, 2 MB)

Egenskaper og fordeler


• Malte, sparklede og pussete overflater
• Gjennomprøvde løsninger
• Stor variasjon i overflateegenskaper
• Sterk grunning sikrer heft

Forarbeid

Forarbeidet er viktig for å få god heft. Betongen skal være velherdet. Dersom den kun skal males, er kravet minimum
4 uker mellom utstøping og maletidspunkt. Videre skal betongflaten være fri for sementslam, smuss, fett og andre forurensninger som kan redusere heften til underlaget. All formolje fjernes ved lett sandblåsing, høytrykksspyling
eller svak syrevask. Eldre underlag skal vaskes med egnet vaskemiddel og evt. alger skal fjernes 100%. Meget glatte flater kan med fordel rubbes noe opp. Overflaten skal være ru, tørr og ha et jevnt sug. Evt sår i underlaget skal utbedres med egnede reparasjonsmørtler. Til mindre arbeider kan man benytte Weber Outdoor Repair eller Weber Maxfix.
Ved behov for større mengder benytt Weber REP 25 til reparasjoner. Til finflikk og sparkling av sår, staghull etc kan man også benytte 970 Fin Flikksparkel eller Weber Vetonit 4400. Se også våre løsninger på https://www.weber-norge.no/spesialmoertel.html. Konferer alltid datablad før bruk.

Enkel overflatebehandling

Man kan impregnere en betongoverflate og beholde betong-uttrykket. Dette gjøres med egnede betongimpregneringer eller støvbinding med vannglass. Benytt for eksempel Weber BI-væske/Vannstopp som støvbinding.

Malt overflate

Betong kan males direkte etter rengjøring, på tørr overflate. Valg av maling gjøres på basis av behov for beskyttelse og krav til holdbarhet. Vær oppmerksom på at horisontale flater som males vil være sterkt utsatt for slitasje/frostpåkjenning. Se tabell 1.

Sparkel og slemming på betong/ettsjikts puss

Betong kan sparkles for å få en malingsklar eller ferdig overflate. De ulike sparkeltypene benyttes avhengig av bruks-område og krav til etterbehandling/holdbarhet. Se tabell 2 for de ulike valgene.

Puss

Selv om betong fint kan stå uten behandling, er det også ofte av estetiske eller rehabiliteringsårsaker behov for å pusse betong; gjerne i de tilfeller hvor det er tilstøtende flater som skal være like. De fleste pussløsningene kan benyttes både inne og ute. Sjekk datablad for ytterligere veiledning. Weber Fibperpussystem kan også benyttes på betong.
For økt beskyttelse av underlaget, benyttes en tynnpuss (2 sjikt), evt en tykkpuss (3 sjikt) for en slagregntett overflate. Det siste sjiktet i en 3-sjiktspuss kan erstattes med malingsbehandling f.eks weber silco paint (2 strøk) eller weberton 303 Silikatmaling

Reparasjon av puss på betong

Se tabell 3 for anbefalt pussoppbygging. Fjern skadet puss/bompartier ca 5 cm inn på fast underlag. Vinkelrette sårkanter. Evt korrodert armering i underlaget skal slipes ned til SA-grad 2 og korrosjonsbeskyttes med REP 05 før ny puss
bygge opp. Seis sårkanter med Weber BI-væske/Vannstopp. Påfør weberbase 103 Rødgrunning på underlaget. Bygg deretter opp puss med standard KC-mørtler som for nytt underlag. Ved sprekk/riss i underlaget eller i materialoverganger kan man bake inn weber 411 Rissarmeringsnett i grunningen som glidesjikt.

Rehabilitering av betong

Betong er et meget bestandig materiale, men kan allikevel ha behov for reparasjon. Weber har en egen serie med reparasjonsmørtler for betong. Mere veiledning for dette finner du her. Ta kontakt med oss i Weber for å finne de beste løsningene og produktene.

  Inne/ute Bindemiddel/egenskap Forbehandling Farger
Weber Mineralux 8270 Ute Akrylplastdispersjon, karbonatiserings-bremsende. Fin korning weberprim Silikongrunn Hvit, Lys Grå, Mørk grå
weber silco paint Inne/ute Silikonharpiks, uten korning. Dampdiffusjonsåpen weberprim Silikongrunn 99 standardfarger
Cempexo Inne/ute Hvit sement, fin korning   Hvit, Grå, Krem, Gul, Gråbeige
weberton 303 Silikatmaling Inne/ute Silikat, meget fin korning. Dampdiffusjonsåpen  

99 standardfarger

 

 

  Inne/Ute Bindemiddel Bruksområde Overflatebehandling Vær oppmerksom på
Weber Sparkel (Sparkel RS) Inne Co-polymer Vegg Ubehandlet/slipt, tapet, maling. Ferdigblandet. Tørre rom
weber wall plaster rapid Inne Sementbasert, hurtigtørkende   Innendørs: ubehandlet, membran, flislegging eller maling. Utendørs: overmales. Produktet anbefales brukt i lite fuktusatte områder utendørs
Weber Hvit/ Grå Slemming Inne/ute Sementbasert Vegg og tak    

 

Puss Grunning. 3-5 mm heldekkende Grovpuss. Max 10 mm pr dag pr påslag Finspuss/ sluttbehandling. Tykkelse og utførelse iht datablad
Tykkpuss weberbase 103 Rødgrunning weberbase KC 35/65, weberbase KC 50/50 weberbase KC 50/50, weberbase 136 Tynnpuss (0-1mm korning), weber 138 Tynnpuss (0-0,5mm korning), weberbase 201 Stenkpuss (pigmentert), webermin 203 Slemmemørtel (pigmentert), weber silco render/weber topdry render (pigmentert). Maling (se veiledning for maling)
Tykkpuss (pumpebare mørtler) weberbase 103 Rødgrunning weberbase 132 Grovpuss B, weberbase 134 Grovpuss C, Weber Murmørtel M5 weberbase 136 Tynnpuss (0-1mm korning) weber 138 Tynnpuss (0-0,5mm korning) weberbase 201 Stenkpuss (pigmentert) webermin 203 Slemmemørtel (pigmentert) weber silco render/weber topdry render (pigmentert) Maling (se veiledning for maling)
Tynnpuss weberbase 103 Rødgrunning, weberbase 105 Hvitgrunning (til lyse farger på sluttpuss)   weberbase KC 50/50, weberbase 136 Tynnpuss, weberbase 201 Stenkpuss (pigmentert), webermin 203 Slemmemørtel (pigmentert), weber silco render/weber topdry render (pigmentert). Maling (se veiledning for maling)