close-pop-up.svg

Velkommen til våre nye nettsider

logos.png

Velkommen. Vi ruller i disse dager ut splitter nye nettsider som skal inneholde produkter, løsninger og innhold fra våre tre merkevarer. 

Det kan være ting du savner, ting som er under utvikling og ting du syns er kjempebra med våre nye sider, så ta gjerne kontakt om det er noe du føler mangler her. Vi har satt opp en egen tilbakemelding e-post som du kan nå fra forsiden.

Vi gleder oss til å fortsette og bygge videre på vårt nye, samlede nettsted med dine tilbakemeldinger, for sammen bygger vi bedre.

close-pop-up.svg

Weber Serpomin – puss på isolasjon

Weber
Weber Serpomin gir deg en varig, isolerende og pusset fasade. Systemet er enkelt å montere, og siden alt arbeid foregår på utsiden unngår man utflytting av beboere. Benyttes på fukt- og brannsikker fasade.

Egenskaper og fordeler

 • Bruksvennlig og holdbart fasadesystem med puss på mineralull
 • Eksisterende fasade kan beholdes da isolasjonen festes mekanisk til underlaget
 • Gode detaljløsninger
 • Gjennomgående isolasjonssjikt hindrer kuldebroer
 • Rask og enkel montasje
 • Reduserte oppvarmingskostnader og CO2-utslipp
 • Ideell løsning ved brannkrav (ubrennbar)
 • God lydreduksjon
 • Diffusjonsåpent
 • Testet i klimakarusell og innehar teknisk godkjenning fra SINTEFByggforsk (nr 2428)

Bruksområder

 • Nybygg
 • Rehabilitering
 • Boligblokker
 • Til områder med liten til moderat slagregnpåkjenning (f.eks. Østlandet)

Mineralull monteres på fuktsikker bakvegg (f.eks. tegl, betong, Leca® og fuktsikre plater) med plugger tilpasset underla­get og isolasjonens tykkelse. Serpomin kan benyttes på bygninger hvor det er brannkrav, og kan benyttes både til nybygg og til renovering av eldre bygninger. Systemet forbedrer både isolasjonsverdi og lydegenskaper. Weber Serpomin anbefales benyttet i områder med liten til middels slagregnpåkjenning.

Montering

Underlaget skal utbedres for større skader og alt løst materiell skal fjernes. Isolasjonen monteres til underlaget i forbandt med både helliming og plugging til underlaget. Som lim benyttes weberbase 261 Fiberpuss. Plugger velges ut fra bakvegg og isolasjonens tykkelse. Den benyttes en perforert sokkellist som sikrer drenering. Vær oppmerksom på utforming av detaljer og beslag da dette vil heve både den tekniske og estetiske kvaliteten. Ta kontakt for utførlig beskrivelse og veiledning.

Pussystem

weberbase 261 Fiberpuss legges i to sjikt til totalt 8–10 mm. Forsterkninger ved hjørner, åpninger og startlist monteres på forhånd. Benytt lister tilpasset 10 mm pusstykkelse. webertherm 397 Armeringsnett bakes inn i første pussjikt. Andre sjikt påføres etter 1–3 dager avhengig av herding. Pusses til ønsket struktur avhengig av sluttbehandling.

Sluttbehandling

For alt puss og malingsarbeid anbefales det at arbeidet planlegges for at man skal unngå skjøter på store flater. Webers standardfarger finnes i 99 varianter. Vi anbefaler alltid at det gjøres et prøveoppstrøk på riktig underlag og betraktet i riktig lys før pussarbeidet begynner. Fargeprøver kan bestilles. Ta kontakt for utførlig beskrivelse og veiledning.

Alt 1: weber silco paint

Malingen påføres i to strøk med minimum én dags mellom-rom. Påføres på godt herdet underlag ca ti dager etter ferdig grunnpuss. Påføres med rull eller kost til 100 % dekk og til anbefalt forbruk. Overflatene må beskyttes mot direkte sol og regn i påføringstidspunkt. Ferdig herdet overflate (ca tre dager) bør beskyttes mot direkte regn.

Alt 2: weber silco render

Overflatene grunnes først med 1 strøk weber silco paint ca ti dager etter grunnpussen. Etter minimum ett døgn påføres ett sjikt med weber silco render i samme farge som grunningsmalingen. Sluttpuss, weber silco render 1,5 mm trekkes på for hånd eller sprøytes på til anbefalt forbruk. Bearbeides til ønsket overflate. Overflatene må beskyttes mot direkte sol og regn i påføringstidspunkt. Ferdig herdet overflate (ca 3 dager) bør beskyttes mot direkte regn.

Produkt NOBBnr Beskrivelse
webertherm 397 Armeringsnett    
weberbase 261 Fiberpuss    
weber silco render    
weber silco paint    
webertherm 398 Mineralull    
webertherm Sokkelprofil MIneralull    
Plugger    
Lister og profiler