close-pop-up.svg

Weber Sprøytebetong

Weber
Tilpassede produkter til forskjellige bruksområder som tørrsprøyting og våtsprøyting. Benyttes til rehabilitering eller forsterking.
Dokumentasjon
Weber Sprøytebetong (pdf)
Last ned (PDF, 498 KB)

Produktfordeler

 • Tilpassede produkter til forskjellige bruksområder
 • Tørrsprøyting
 • Våtsprøyting
 • Til rehabilitering eller forsterking

Bruksområder

 • Bro-reparasjon
 • Reparasjon av vanntårn og reservoarer i betong
 • Områder hvor det er vanskelig å støpe med vanlig betong
 • Tynne reparasjoner av overflater på vegg og i tak
 • Økning av overdekning på armering
 • Øke strukturell styrke på bærende konstruksjoner
 • Til katodisk eller elektrokjemisk behandling
 • Tetting av større sprekker i betong.

Valg av reparasjonsmetode avgjøres som regel av hvilken type reparasjon som skal gjøres, samt størrelse på reparasjonen.

Håndmørtling: Ved kun noen få små felt benyttes som regel manuell håndpåføring med f.eks Weber Rep 05 og Weber Rep 25/45/65.

Tørrsprøyting: Ved større områder er det mye mer rasjonelt å påføre massen med sprøyteutstyr. Bruken av tørrsprøyting er mest utbredt ved betong rehabilitering av større områder, da den er veldig rasjonell. En kan sprøyte store områder på kort tid, samt at denne metoden også gjør at en kan påføre større tykkelser uten lang ventetid før massen setter seg. Massen er nesten hard umiddelbart etter at den har truffet underlaget og kan bearbeides med en gang uten ventetid.

Tørrsprøyting er mest utbredt ved betong rehabilitering av større områder

Tilpassede produkter til forskjellige bruksområder som tørrsprøyting og våtsprøyting. Benyttes til rehabilitering eller forsterking.

Tilpassede produkter til forskjellige bruksområder som tørrsprøyting og våtsprøyting. Benyttes til rehabilitering eller forsterking.