close-pop-up.svg

Velkommen til våre nye nettsider

logos.png

Velkommen. Vi ruller i disse dager ut splitter nye nettsider som skal inneholde produkter, løsninger og innhold fra våre tre merkevarer. 

Det kan være ting du savner, ting som er under utvikling og ting du syns er kjempebra med våre nye sider, så ta gjerne kontakt om det er noe du føler mangler her. Vi har satt opp en egen tilbakemelding e-post som du kan nå fra forsiden.

Vi gleder oss til å fortsette og bygge videre på vårt nye, samlede nettsted med dine tilbakemeldinger, for sammen bygger vi bedre.

close-pop-up.svg

Weber Tørrbetong Grov B35M(F)45/B30M60

Weber
Weber leverer konstruksjonsbetong som ferdig premix produkt. Produktene er beregnet til større
og mindre støpejobber på avsidesliggende steder hvor logistikken gjør det vanskelig å få våt betong
med betongbil. Prosjekter som Frøhvelvet på Svalbard, kaier, brygger og kraftverk/kraftverkslinjer.
Dokumentasjon
Weber Tørrbetong Grov (pdf)
Last ned (PDF, 2 MB)

Produktfordeler

  • Grov tørrbetong med D-maks 16 mm
  • Leveringsform: 500 og 1000 kg bigbag
  • Ideelt for avsidesliggende prosjekt med lang eller umulig kjørevei med betongbil
  • Kan leveres som AUV Betong
  • Kvaliteter:
  • - B30M60 - B35M(F)45 - B35M(F)40 - B45M(F)40 - B35M45 UV

Vær oppmerksom på

Weber Tørrbetong Grov B35 MF*45 Ved krav om frostbestandig betong (F*) kreves min. 4% luft og frostsikkert tilslag NS-EN 206:2013+NA:2014.

Luft må måles på byggeplass etter blanding, måles i samsvar med NS-EN 12350-7. Luftinnhold påvirkes av parametre som blandeutstyr, blandetid, blandestørrelse, vanntilsetning etc. Dosering foretas best med flytende L-stoffer, gjerne i fortynnet utgave dersom blande størrelser er relativt små. L-stoffene doseres inn sammen med blandevannet. Benytt eksakte målebeger under dosering av L-stoff, og sjekk/juster mengde til riktig luftinnhold er oppnådd.

B35M45 Grov tilfredsstiller kravene for B35MF45 når kontrollkravet av luft er tilfredsstilt. Eventuelt flytstoff og retarder doseres på byggeplass.