close-pop-up.svg

Weber Tørrbetong Grov B35M(F)45/B30M60

Weber
Weber leverer konstruksjonsbetong som ferdig premix produkt. Produktene er beregnet til større
og mindre støpejobber på avsidesliggende steder hvor logistikken gjør det vanskelig å få våt betong
med betongbil. Prosjekter som Frøhvelvet på Svalbard, kaier, brygger og kraftverk/kraftverkslinjer.
Dokumentasjon
Weber Tørrbetong Grov (pdf)
Last ned (PDF, 2 MB)

Produktfordeler

  • Grov tørrbetong med D-maks 16 mm
  • Leveringsform: 500 og 1000 kg bigbag
  • Ideelt for avsidesliggende prosjekt med lang eller umulig kjørevei med betongbil
  • Kan leveres som AUV Betong
  • Kvaliteter:
  • - B30M60 - B35M(F)45 - B35M(F)40 - B45M(F)40 - B35M45 UV

Vær oppmerksom på

Weber Tørrbetong Grov B35 MF*45 Ved krav om frostbestandig betong (F*) kreves min. 4% luft og frostsikkert tilslag NS-EN 206:2013+NA:2014.

Luft må måles på byggeplass etter blanding, måles i samsvar med NS-EN 12350-7. Luftinnhold påvirkes av parametre som blandeutstyr, blandetid, blandestørrelse, vanntilsetning etc. Dosering foretas best med flytende L-stoffer, gjerne i fortynnet utgave dersom blande størrelser er relativt små. L-stoffene doseres inn sammen med blandevannet. Benytt eksakte målebeger under dosering av L-stoff, og sjekk/juster mengde til riktig luftinnhold er oppnådd.

B35M45 Grov tilfredsstiller kravene for B35MF45 når kontrollkravet av luft er tilfredsstilt. Eventuelt flytstoff og retarder doseres på byggeplass.