close-pop-up.svg

Velkommen til våre nye nettsider

logos.png

Velkommen. Vi ruller i disse dager ut splitter nye nettsider som skal inneholde produkter, løsninger og innhold fra våre tre merkevarer. 

Det kan være ting du savner, ting som er under utvikling og ting du syns er kjempebra med våre nye sider, så ta gjerne kontakt om det er noe du føler mangler her. Vi har satt opp en egen tilbakemelding e-post som du kan nå fra forsiden.

Vi gleder oss til å fortsette og bygge videre på vårt nye, samlede nettsted med dine tilbakemeldinger, for sammen bygger vi bedre.

close-pop-up.svg

Weber VentiGuard Extreme

Glava IsolasjonWeber
Weber VentiGuard Extreme er et fasadesystem basert på prinsippet om to-trinns tetting og er særdeles godt egnet i norsk klima. I kombinasjon med en pusset overflate oppnår man en optimal fuktsikring av konstruksjonen og en tiltalende og estetisk overflate. Weber Fiberpussystem gir store variasjoner i overflateegenskaper, og gir en meget hardfør overflate. Weber VentiGuard Extreme kan benyttes på alle typer bygninger i hele Norge.
Dokumentasjon
Prosjekteringsperm VentiGuard Extreme
Last ned (PDF, 8 MB)
Løsning Weber VentiGuard Extreme (pdf)
Last ned (PDF, 728 KB)
Weber fargekart
Last ned (, false)

Egenskaper og fordeler

 • To-trinnstetting av fasaden 
 • Meget god slagregntetthet
 • Slank og fleksibel konstruksjon
 • Slagfast, robust og ubrennbar
 • Kan stå upusset i inntil 6 måneder
 • Sparkling og armering av skjøter minimerer risikoen for riss og synlige plateskjøter i slepelyst
 • Mulighet for buede fasader
 • Stort utvalg av farge og struktur på sluttbehandling
 • Teknisk godkjenning fra Sintef Byggforsk (nr. 2529)
 • Utvidet testing med 48 uker i klimakarusell.

Bruksområder

 • Nybygg
 • Rehabilitering
 • For både tunge og lette veggkonstruksjoner
 • Hele Norge

Montering

Vi anbefaler at Aquapanel platene monteres på impregnerte trelekter 21 x 95 mm eller 36 x 73 mm. Tilpasning av plater gjøres med egnet verktøy før montering, unngå kontinuer­lige plateskjøter ved åpninger. Platene monteres med 3 mm avstand for å forhindre kantreisning og monteres med det tilpassede skrue eller spikersystemet, normalt maks 220 mm avstand (130 mm ved spikring). Evt. vindlastkapasitet skal beregnes av prosjekterende. Alle skjøter sparkles med Utvendig Skjøtetape og Sparkelmasse Grå APO. Systemet kan da stå upusset i inntil seks måneder. Ved overgang til andre materialer benyttes Weber Fugebånd. For utførlig beskrivelse og veiledning, se vår Monteringsveileder.

Sparkling

Avstanden mellom platene og sparklingen forhindrer riss, kantreising og synlige plateskjøter i slepelys. I tillegg gir dette en helthetlig stiv plate som forenkler pussarbeidet.

Pussystem

Weber Fiberpuss legges i to sjikt til totalt 8–10 mm. Forsterk­ninger ved hjørner, åpninger og startlist monteres på forhånd. Benytt lister tilpasset 10 mm pusstykkelse. webertherm 397 Armeringsnett bakes inn i første puss-sjikt. Andre sjikt påføres etter 1–3 dager avhengig av herding. Pusses til ønsket struktur avhengig av sluttbehandling. Se vår Monteringsveileder for utførlig beskrivelse og veiledning.

Sluttbehandling

For alt puss og malingsarbeid anbefales det at arbeidet planlegges for å unngå skjøter på store flater. Webers standardfarger finnes i 99 varianter. Vi anbefaler alltid at det gjøres et prøveoppstrøk på riktig underlag og betraktet i riktig lys før pussarbeidet begynner. Fargeprøver kan bestilles. Se vår Monteringsveileder for utførlig beskrivelse og veiledning.

Alt 1: weber silco paint

Malingen påføres i to strøk med minimum én dags mellomrom. Påføres på godt herdet underlag ca ti dager etter ferdig grunnpuss. Påføres med rull eller kost til 100 % dekk og til anbefalt forbruk. Overflatene må beskyttes mot direkte sol og regn i påføringstidspunkt. Ferdig herdet overflate (ca tre dager) bør beskyttes mot direkte regn.

Alt 2: weber silco render/weber topdry render

Overflatene grunnes først med 1 strøk weber silco paint ca ti dager etter grunnpussen. Etter minimum ett døgn påføres ett sjikt med weber silco render i samme farge som grunningsmalingen. Sluttpuss, weber silco render, alternativt weber topdry render, trekkes på for hånd eller sprøytes på til anbefalt forbruk. Bearbeides til ønsket overflate. Overflatene må beskyttes mot direkte sol og regn i påføringstidspunkt. Ferdig herdet overflate (ca tre dager) bør beskyttes mot direkte regn.

Produkt

NOBBnr

Beskrivelse

Aquapanel Outdoor

40179194

Sementbasert plate armert med glassfibervel 900 x 1197 x 12,5 mm

Båndet spiker A2 40x2,1 mm

48153136

Spiker til montering av Aquapanel Outdoor

Rustfri skrue 35 mm

43131253

Skruer til montering av Aquapanel Outdoor.

webertherm 397 Armeringsnett

23826282

Glassfibernett 6 x 6 mm til weberbase 261 Fiberpuss og webertherm 260 Sokkelpuss

weberbase 261 Fiberpuss

48390436

Fiberforsterket puss til bruk på fasader på underlag av bl.a. Leca, EPS, isolerte grunnmurssystemer/ICF og Aquapanel. Inngår i Weber Fiberpuss system. 

weber silco render

Hvit: 46274597

Pigmentert: 30171516

Sluttpuss på silikonharpiksbasis til innen- og utendørs bruk. Kornstørrelse 1,5 mm. (1,0 og 2,0 mm er bestillingsvare). Farger, se Weber Fargekart. 

Weber silco paint

Hvit: 46273106

Pigmentert: 30171474

Maling på silikonharpiksbasis til innen- og utendørs bruk. Leveres i 99 standaradfarger, se Weber Fargekart. 

weber topdry render

Hvit: 53601304

Pigmentert: 53601312 

Gjennomfarget og ferdigblandet sluttpuss. Begrenser begroing på fasader. Uten tilsatte biocider. Leveres i 99 standardfarger, se Weber Fargekart.

Utvendig Skjøtetape 0,1x50 m 

40169500

Til armering av skjøter. Brukes sammen med Sparkelmasse grå AO.

Sparkelmasse Grå Aquapanel Outdoor 

42160886

Sparkelmasse til montering av Utvendig skjøtetape

Lister og profiler

 

Det benyttes hjørnelister, dilatasjonsfuger, vinduslister og fugebånd til systemet. Ta kontakt for en fullstendig liste eller se vår Monteringsveileder for VentiGuard.