close-pop-up.svg

Velkommen til våre nye nettsider

logos.png

Velkommen. Vi ruller i disse dager ut splitter nye nettsider som skal inneholde produkter, løsninger og innhold fra våre tre merkevarer. 

Det kan være ting du savner, ting som er under utvikling og ting du syns er kjempebra med våre nye sider, så ta gjerne kontakt om det er noe du føler mangler her. Vi har satt opp en egen tilbakemelding e-post som du kan nå fra forsiden.

Vi gleder oss til å fortsette og bygge videre på vårt nye, samlede nettsted med dine tilbakemeldinger, for sammen bygger vi bedre.

close-pop-up.svg

Webers rehabiliteringssystemer - puss på mineralske underlag

Weber
Til rehabilitering av eldre teglmurverk og konstruksjoner av naturstein, betong, porebetong etc. bør det i størst mulig grad benyttes tilsvarende produkter som opprinnelig ble brukt. Dette innebærer for bygninger fram til 1900-tallet mørtler basert på kalk og naturlig hydraulisk kalk.
Dokumentasjon
Prosjekteringsperm Rehabilitering
Last ned (, false)
Løsning Webers rehabiliteringssystemer (pdf)
Last ned (PDF, 562 KB)
Weber fargekart
Last ned (, false)

Egenskaper og fordeler


• Tilpasset underlaget (tegl, porebetong, eldre betong,
lettklinker)
• Kvalitetssikrede produkter
• Tradisjonelt uttrykk
• Tradisjonelle sluttprodukter

Bruksområder

• Nybygg
• Rehabilitering
• Hele Norge

Til rehabilitering av eldre teglmurverk og konstruksjoner
av naturstein, betong, porebetong etc. bør det i størst mulig
grad benyttes tilsvarende produkter som opprinnelig ble brukt.
Dette innebærer for bygninger fram til 1900-tallet mørtler
basert på kalk og naturlig hydraulisk kalk.
Introduksjonen av sement tidlig på 1900-tallet har utviklet seg
via tradisjonelle kalk/sementmørtler til dagens høyteknologiske
blandinger. Lokale byggetradisjoner og -metoder gjør
rehabiliteringsjobben til et unikt prosjekt, og hvert bygg må
vurderes for seg; byggeår, materialer, rehabiliteringshistorikk.
Og ikke minst geografi.
Webers brede produktportefølje gir muligheter for slike tilpasninger
til hvert enkelt bygg. Mørtlene er komponert og tilpasset
med hensyn på bindemiddel, fasthet, kvalitet og holdbarhet.
Dette gir sikkerhet i alle ledd av prosessen og sikrer bevaring av
eldre bygningsmasse for framtidens generasjoner.


Valg av materialer

Teglmurverkets alder og beskaffenhet bestemmer hvilke typer
mørtler som skal benyttes. Meget generelt skal det i bygg før
ca 1910 benyttes kalkmørtler (Hydrauliske kalkmørtler) og i
bygg opp til 50-tallet skal det benyttes svakere KC-mørtler. For
nyere teglbygg kan det benyttes standard KC-mørtler og evt
Weber Fiberpussystem. For en slagregnstett puss skal det benyttes tre sjikt bestående av grunning, grovpuss og sluttpuss.
Sluttbehandlingen skal tilpasses pussmørtlene, byggherres
krav og byggets plassering. weberton 303 Silikatmaling er et
meget godt valg som siste sjikt evt som et beskyttende 4. sjikt.
Generelt skal all eldre plastbasert maling fjernes før det gjøres
utbedringer. Vær oppmerksom på gode sokkelløsninger,
vindussålebenker og beslag.

Produktene

For riktig oppbygging og sammensetning av pussvariantene;
se vår pussveileder. Det benyttes kalk- og lysekte mineralske og
uorganiske pigmenter.

Produkt NOBBnr. Beskrivelse
Rødvig Kulekalk 49408974 Våtlesket kalk produsert på tradisjonell måte. Langtidslagret i kule i 1-3 år. Benyttes til alle tradisjonelle kalkarbeider, kalkvann, slemming, hvitting, puss og muring. Blandes med egnet tilslag.
webercal 109 Hydraulisk Kalkgrunning 23817430 Hydraulisk kalkmørtel til grunning. Tilsvarende NHL5. KKh 10/90/500. 0-3 mm. Pumpbar.
webercal 158 Hydraulisk Kalkmørtel grov (med fiber) 44687875 Hydraulisk Kalkmørtel til grovpuss. Inneholder fiber for redusert svinn. Tilsvarende NHL 3,5. KKh 15/85/650, 0-4 mm, fiber. Pumpbar
webercal 159 Hydraulisk Kalkmørtel grov (uten fiber) 52247353 Hydraulisk Kalkmørtel til grovpuss og muring. Velegnet til natursteinsmurer. Tilsvarende NHL 3,5. KKh 15/85/650, 0-4 mm. Pumpbar.
webercal 148 Hydraulisk Kalkmørtel 23817448 Hydraulisk Kalkmørtel til grovpuss og muring av tegl. KKh 15/85/650, 0-3 mm. Pumpbar.
webercal 152 Hydraulisk Kalkmørtel Fin 23847494 Hydraulisk Kalkmørtel til finpuss. Tilsvarende NHL 2. KKh 20/80/600, 0-1 mm. Pumpbar.
webercal 246 Kalkmaling Våt 44580018 Hydratkalk-basert maling. Kalkekte pigmenter. Ekstra god vedheft. Tilsatt midler for forbedret vedheft, mindre smitting og holdbarhet uten å tape kalkmalingens egenskaper. Leveres i 99 standardafeger, se Weber Fargekart. Leveres også i tradisjonelle mur-by farger.
webercal 249 Kalkmaling 23817513 100% ren kalkmaling for innvendig bruk og til middelalderkirker. Kalkekte pigmenter. Ferdig blandet. Leveres i 99 standardfarger, se Weber Fargekart. Leveres også i tradisjonelle mur-by farger.
webercal 242 CD-maling (Hydraulisk Kalkmaling) 27068402 Maling basert på hydraulisk Kalk. Tilsettes vann før bruk. Kalkekte pigmenter. Leveres i 99 standardfarger, se Weber Fargekart. Leveres også i tradisjonelle mur-by farger.
weberton 303 Silikatmaling Hvit: 46273144. Pigmentert: 23852551 Maling basert på silikat. Svært dampdiffusjonsåpem. Uorganiske/kalkekte pigmenter. Tilfredsstiller DIN 18 313, 2.4.1. Leveres i 99 standardfarger, se Weber Fargekart. Leveres også i tradisjonelle mur-by farger.
weberton 301 Silikatgrunning 23852502 Grunning som benyttes til grunning av underlag og tynning av 303 Silikatmaling. Kan også benyttes som forsterking av porøs puss og som sluttbehandling. Tilfredsstiller DIN 18 313, 2.4.1
Weber BI-væske/Vannstopp 26257238 Kaliumsilikat, primer og seis til sårkanter.