close-pop-up.svg

Yttervegg med Glasroc X vindsperreplate

I denne løsningen

Gyproc

Kontakt oss om denne løsningen

Glasroc X er et vindsperresystem, utviklet og testet for anvendelse på vegger med bindingsverk og utvendig luftet kledning.

Beskrivelse 
Vindsperresystemet er oppbygd av Glasroc X vindsperreplater montert på på bindingsverk av tre eller stål. Det er utarbeidet SINTEF Teknisk Godkjenning for vindsperresystemet. Se Gyproc Monteringshåndbok del 3 - Yttervegger og SINTEF Teknisk Godkjenning TG 20757 samt øvrig dokumentasjon for monteringsprinsipper og betingelser for bruk.

Konstruksjonsdetaljer 
Eksempel på bindingsverk av tre med innvendig påforing

Yttervegg_tre_GXU_innv_paforing.JPG


1. Utvendig luftet kledning 
2. Glasroc X vindsperresystem
3. Tresvill i bunn og topp 
4. Trestender 
5. Glava isolasjon 
6. Dampsperre 
7. Innvendig utlekting
8. Glava isolasjon 
9. Gyproc T 60/9 Skjøteprofil (ved behov)
10. Gyproc gipsplate

 

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen