close-pop-up.svg

Velkommen til våre nye nettsider

logos.png

Velkommen. Vi ruller i disse dager ut splitter nye nettsider som skal inneholde produkter, løsninger og innhold fra våre tre merkevarer. 

Det kan være ting du savner, ting som er under utvikling og ting du syns er kjempebra med våre nye sider, så ta gjerne kontakt om det er noe du føler mangler her. Vi har satt opp en egen tilbakemelding e-post som du kan nå fra forsiden.

Vi gleder oss til å fortsette og bygge videre på vårt nye, samlede nettsted med dine tilbakemeldinger, for sammen bygger vi bedre.

close-pop-up.svg

Forankring av bolter

Arbeidsbeskrivelse gjelder for de fleste typer av forankring med ekspanderende mørtel. Beskrivelsen er kun et generelt forslag. Utførende skal kunne dokumentere at aktuelle produktblad og anvisninger er fulgt.

Weber Tørrbetong Grov B35M(F)45/B30M60

Weber leverer konstruksjonsbetong som ferdig premix produkt. Produktene er beregnet til større og mindre støpejobber på avsidesliggende steder hvor logistikken gjør det vanskelig å få våt betong med betongbil. Prosjekter som Frøhvelvet på Svalbard, kaier, brygger og kraftverk/kraftverkslinjer.

Weber støp og avretting som underlag for herdeplast

Rask og effektiv rehabilitering av industri eller garasjegulv. Dette er et gulvkonsept som gir deg et nytt gulv på kortest tenkelige tid og kvaliteten meget god! Resultatet er vedlikeholdsvennlige gulv som tåler røff behandling.

Weber Sprøytebetong

Tilpassede produkter til forskjellige bruksområder som tørrsprøyting og våtsprøyting. Benyttes til rehabilitering eller forsterking.

Weber Radonsystem – radonsikring av bygg

Radon er en usynlig og luktfri gass, som dannes kontinuerlig i jordskorpa. Utendørs vil radonkonsentrasjonen normalt være lav, og helsefare oppstår først når gassen siver inn og oppkonsentreres i vårt innemiljø. Radonkonsentrasjon i luft benevnes med enheten becquerel per kubikkmeter luft (Bq/m³).

Hvordan skal det telesikres

Telehiv kan fort bli et problem for oppkjørsler, bygninger og andre konstruksjoner hvis ikke telesikringsjobben gjøres riktig.

Forebygg radon i nye bygg

Det stilles krav til radonkonsentrasjonen i bygninger med rom for varig opphold.

Telesikring av adkomstvei og innkjørsel

 Asfalterte,stenbelagte innkjørsler med telehiv og telesprekker er ingen tjent med. Omlegging er kostbart! 

Demex - sprekking av stein, berg og betong

Demex ekspansjonskraft bygges opp langsomt og virker vinkelrett mot borhullet. Legg derfor borhull parallelt med den frie overflaten. Dette gir dermed Demex en god mulighet til å sprekke opp objektet.

Reparasjon av betongkonstruksjoner som sikrer lang levetid | Weber

Betongreperasjons produkt for beskyttelse på broer, balkonger og terrasser for å inntregning av vann og salter.

Betong og anlegg

Betongrehabilitering

Arbeid, kompatible produkter, riktige arbeidsmetoder og planlegging er avgjørende for en vellykket reparasjon av betongkonstruksjoner for å sikre lang levetid.

Betong og anlegg

Weber ekspanderende mørtel til understøping

Arbeidsbeskrivelse gjelder for de fleste typer av understøpinger med ekspanderende mørtel. Beskrivelsen er kun et generelt forslag. Utførende skal kunne dokumentere at aktuelle produktblad og anvisninger er fulgt.

Kulverter, underganger, landkar etc.

Henv.: “Vegbygging”, og “Kulverter og rør”.