close-pop-up.svg

Velkommen til våre nye nettsider

logos.png

Velkommen. Vi ruller i disse dager ut splitter nye nettsider som skal inneholde produkter, løsninger og innhold fra våre tre merkevarer. 

Det kan være ting du savner, ting som er under utvikling og ting du syns er kjempebra med våre nye sider, så ta gjerne kontakt om det er noe du føler mangler her. Vi har satt opp en egen tilbakemelding e-post som du kan nå fra forsiden.

Vi gleder oss til å fortsette og bygge videre på vårt nye, samlede nettsted med dine tilbakemeldinger, for sammen bygger vi bedre.

close-pop-up.svg

Brannteknisk oppgradering av betongdekker

Betong er spesifisert i bygninger og anleggstekniske prosjekter av flere grunner, noen ganger kostnader, og noen ganger fremdriften av prosjektet eller på grunn av arkitektonisk utseende.

Generelt om Glava etasjeskillere

Til etasjeskillere mellom to boenheter stilles det krav til både luftlydreduksjon og trinnlydnivå, og brann-motstand.

Gyproc etasjeskillere av tre

Gyproc Etasjeskillere av tre består av underliggende bjelker mot falset gulvplate og Gyproc gipsplater på trelekter eller akustikkprofil.

Etterisolering av gulvbjelkelag mot kjeller

 I hus med høy kjeller er det som regel forholdsvis enkelt å isolere gulvet mot 1. etasje fra undersiden.

Etterisolering av gulvbjelkelag mot friluft

I eldre hus og hytter med lav grunnmur og kryperom, er det særdeles viktig å ha et godt isolert gulvbjelkelag.

Bjelkelag med spaltegulv

 Bjelkelaget har samme oppbygging som konstruksjonen over, men det benyttes 2 lag 15 mm branngipsplater i himlingen.

Bjelkelag med slissegulv og lydhimling

Konstruksjonen er bygget opp med lydhimling med lydreduksjonsbøyler, luftåpent undergulv av slissesponplater og flytende gulv med trinnlydplater.

Betongdekke med gulvbelegg og lydhimling

Betongdekket børstes rent, og avrettes ved behov. Deretter legges et trinnlydsdempende gulvbelegg.

Betongdekke med flytende gulv og trinnlydsdempende gulvbelegg

Betongdekket børstes rent, og avrettes hvis det ikke er plant. Valg av overgulv har avgjørende betydning for trinnlydisolering av tunge etasjeskillere. Velges en flytende gulvløsning reduseres spesielt trinnlyden.

Trebjelkelag med sekundærbjelker

Trebjelkelag med sekundærbjelker, og flytende gulv med trinnlydplater.

Bjelkelag av I-bjelker med himling i lydreduksjonsbøyler

Til lyddemping av hulrommet i bjelkelaget må det isoleres med minimum 200 mm isolasjon i form av I-bjelkeplater. Hvis det ikke stilles brannkrav til konstruksjonen så kan det benyttes Glava Stålstenderplate i steget.

Bjelkelag med gjennomgående bjelker

Tradisjonell bjelkelagskonstruksjon som ikke tilfredsstiller forskriftenes krav til hverken luftlydreduksjon eller trinnlydnivå mellom to boenheter.

Bjelkelag av I-bjelker med spaltegulv og lydhimling

Konstruksjonen er bygget opp med I-bjelker, lydhimling med lydreduksjonsbøyler, luftåpent undergulv av bord og flytende gulv med trinnlydplater.

Betongdekke med flytende armert påstøp og trinnlydsdempende belegg

Betongdekket børstes rent, og avrettes ved behov. Valg av overgulv har avgjørende betydning for trinnlydisolering av tunge etasjeskillere. Velges en flytende gulvløsning reduseres spesielt trinnlyden.

Hullbetongdekke med flytende armert påstøp og trinnlydsdempende belegg

Hullbetongdekket børstes rent og avrettes med 10 mm.   Hulldekker gir ca. 2 dB ekstra trinnlydsforbedringstall sammenlignet med andre tunge etasjeskillere. Dette gjelder når det brukes flytende gulv med trinnlydplater, trinnlydsdempende belegg etc. 

Hullbetongdekke med flytende plategulv og parkett

Hullbetongdekket børstes rent og avrettes med 10 mm. Hulldekker gir ca. 2 dB ekstra trinnlydsforbedringstall sammenlignet med andre tunge etasjeskillere. Dette gjelder når det brukes flytende gulv med trinnlydplater, trinnlydsdempende belegg etc.