close-pop-up.svg

Velkommen til våre nye nettsider

logos.png

Velkommen. Vi ruller i disse dager ut splitter nye nettsider som skal inneholde produkter, løsninger og innhold fra våre tre merkevarer. 

Det kan være ting du savner, ting som er under utvikling og ting du syns er kjempebra med våre nye sider, så ta gjerne kontakt om det er noe du føler mangler her. Vi har satt opp en egen tilbakemelding e-post som du kan nå fra forsiden.

Vi gleder oss til å fortsette og bygge videre på vårt nye, samlede nettsted med dine tilbakemeldinger, for sammen bygger vi bedre.

close-pop-up.svg

Generelt om Glava innervegger

Nyttige råd om isolering og tetting av innervegger. Til skillevegger/lettvegger innenfor samme boenhet stilles det ikke varme-, lyd- eller brannkrav. Allikevel er det meget viktig for brukerkomforten at skillevegger isoleres godt.

Sjaktvegg med trebindingsverk

Gyproc GT sjaktvegger med trebindingsverk er et tradisjonelt system som er lett å bygge. De monteres der det er ensidig brannbelastning, inntil trappehus, heis, innkledning av ventilasjonskanal etc.

Sjaktvegg med standard stålbindingsverk

Gyproc GS er et standard stålsystem som benyttes for ikke-bærende vegger. Vegg kan monteres fra én side inntil trapphus, heis, innkledning av ventilasjonskanal etc.

Innervegg med enkelt bindingsverk - to platelag og isolasjon

Gyproc GS er et standard stålsystem som benyttes for ikke-bærende vegger. Systemet er enkelt og raskt å montere og gir formstabile overflater.

Bøyde vegger med gipsplater eller komposittplater

Med ulike Gyproc-plater kan man på en enkel måte skape bøyde former som for eksempel runde vegghjørner og innkledning av søyler.

Innervegg med dobbelt bindingsverk av Gyproc XR

Gyproc XR er et unikt system med stålstendere for høy lydreduksjon i lette ikke-bærende innervegger. Profilformen reduserer veggens lydoverføring på en meget effektiv måte.

Innervegg med Gyproc XR og ett platelag

Gyproc XR er et unikt system med stålstendere for høy lydreduksjon i lette ikke-bærende innervegger. Profilformen reduserer veggens lydoverføring på en meget effektiv måte.

Innervegg med Gyproc XR ett platelag og isolering

Gyproc XR er et unikt system med stålstendere for høy lydreduksjon i lette ikke-bærende innervegger. Profilformen reduserer veggens lydoverføring på en meget effektiv måte.

Innervegg med enkelt trebindingsverk to platelag og isolasjon

Gyproc GT innervegger med bindingsverk av tre er et tradisjonelt system som brukes til bærende og ikke-bærende vegger.

Innervegg med enkelt bindingsverk - ett platelag og isolasjon

Gyproc GS er et standard stålsystem som benyttes for ikke-bærende vegger. Systemet er enkelt og raskt å montere og gir formstabile overflater.

Innervegg med enkelt bindingsverk og to platelag

Gyproc GS er et standard stålsystem som benyttes for ikke-bærende vegger. Systemet er enkelt og raskt å montere og gir formstabile overflater.

Innervegg med enkelt bindingsverk og ett platelag

Gyproc GS er et standard stålsystem som benyttes for ikke-bærende vegger. Systemet er enkelt og raskt å montere og gir formstabile overflater.

Innervegg med dobbelt bindingsverk og isolasjon

Gyproc GS er et standard stålsystem som benyttes for ikke-bærende vegger. Systemet er enkelt og raskt å montere og gir formstabile overflater.

Forskutt innervegg med Gyproc XR og to platelag

Gyproc XR er et unikt system med stålstendere for høy lydreduksjon i lette ikke-bærende innervegger. Profilformen reduserer veggens lydoverføring på en meget effektiv måte.

Innervegg med Gyproc XR to platelag og isolering

Gyproc XR er et unikt system med stålstendere for høy lydreduksjon i lette ikke-bærende innervegger. Profilformen reduserer veggens lydoverføring på en meget effektiv måte.

Sjaktvegg med Gyproc XR lydstendere

Gyproc XR er et unikt system med stålstendere for høy lydreduksjon i lette ikke-bærende innervegger. Vegg kan monteres fra én side inntil trapphus, heis, innkledning av ventilasjonskanal etc.

Innervegg med enkelt trebindingsverk og akustikkprofil

Gyproc GT innervegger med bindingsverk av tre er et tradisjonelt system som brukes til bærende og ikke-bærende vegger.

Innervegg med enkelt trebindingsverk og to platelag

Gyproc GT innervegger med bindingsverk av tre er et tradisjonelt system som brukes til bærende og ikke-bærende vegger.

Sjaktvegg med Gyproc forsterkningsprofiler

Gyproc DUROnomic (GD) sjaktvegger med forsterknings-profiler og Gyproc gipsplater brukes i høye vegger med krav til høy styrke og stabilitet. Vegg kan monteres fra én side.

Forskutt innervegg med Gyproc GS og to platelag

Gyproc GS er et standard stålsystem som benyttes for ikke-bærende vegger. Systemet er enkelt og raskt å montere og gir formstabile overflater.

Bærende innervegg med enkelt bindingsverk og to platelag

Gyproc DUROnomic innervegger med forsterknings-profiler og Gyproc gipsplater brukes i bærende eller ekstra høye vegger med krav til høy styrke og stabilitet.

Forskutt innervegg med Gyproc GD forsterkningsprofiler

Gyproc DUROnomic innervegger med forsterknings-profiler og Gyproc gipsplater brukes i bærende eller ekstra høye vegger med krav til høy styrke og stabilitet.

Bærende innervegg med enkelt bindingsverk og ett platelag

Gyproc DUROnomic innervegger med forsterknings-profiler og Gyproc gipsplater brukes i bærende eller ekstra høye vegger med krav til høy styrke og stabilitet.

Innervegg med dobbelt bindingsverk av forsterkningsprofiler

Gyproc DUROnomic innervegger med forsterknings-profiler og Gyproc gipsplater brukes i bærende eller ekstra høye vegger med krav til høy styrke og stabilitet.

Innervegg med Gyproc XR, to platelag og mineralullremse

Gyproc XR er et unikt system med stålstendere for høy lydreduksjon i lette ikke-bærende innervegger. Profilformen reduserer veggens lydoverføring på en meget effektiv måte.

Etterisolering rundt vindu og dør

Tett rundt dører og vinduer med Glava Dyttestrimmel.

Innvendig vegg av lettklinker

En skillevegg av lettklinkerblokker med ensidig isolert påforing med platekledning. Tabellen viser laboratoriemålte lydreduksjonstall både med og uten påforing. For å oppnå god lydreduksjon skal stenderne plasseres uten fysisk kontakt, og minimum 1 cm fra lettklinkervangen.

Innvendig vegg av tegl

 Innvendig vegg av tegl med isolert påforing og platekleding . Tabellen angir forventet lydreduksjonen både med og uten påforing. For å oppnå god lydreduksjon skal stenderne plasseres uten fysisk kontakt, og minimum 1 cm fra teglsteinsvangen. 

Dobbelt stendervek med dobbel platekledning

Disse konstruksjonene anvendes i bygninger der det stilles strenge krav til lydisolasjon, f.eks. som skillevegg mellom to boenheter.

Dobbelt stenderverk med trippel platekledning

Konstruksjonen er en dobbeltvegg bygget opp av to rekker med min. 48 x 73 mm trestendere eller min. 70 mm stålstendere montert på c/c 600 mm.

Gjennomgående stenderverk med dobbel platekledning

Konstruksjonene bygges opp av tre- eller stålstendere .

Forskjøvet stenderverk med enkel platekledning

Bruk av forskjøvet stenderverk reduserer veggtykkelsen i forhold til en vanlig dobbeltvegg. Konstruksjonen bygges opp med trestendere min. 68 mm eller min. 70 mm stålstendere.

Stålstenderverk med platekledning

Sjaktvegger kan benyttes til innkassing og støyisolering av rør og/eller for å beskytte el.føringer og rørføringer mot brann. 

Lydisolering mot eksisterende vegg

Sjeneres du av støy fra nabo, oppgang eller utenfra kan du enkelt bygge en ny lett lydvegg mot den eksisterende veggen.

Weber flislegging på bad og våtrom

Når man skal behandle fuktpåkjente områder er det viktig å velge godkjente løsninger som gir trygghet. Går noe feil her er det ofte dyre og omfattende konsekvenser. Weber har produkter og systemer som er godkjente, utprøvd og foretrukket i alt fra baderom til offentlige garderobeanlegg og svømmehaller. Det vil si et komplett utvalg av limtyper, fugemasser, membraner og gulvavretting.

Weber puss og maling innendørs

En innvendig puss har ikke de samme kravene som en utvendig puss, og skal ofte kun ivareta en estetisk funksjon og gi farge og struktur til overflaten. Valg av løsning styres ofte av hvilke krav man stiller til utseendet og hva underlaget består av. Weber har alt fra enkle pussløsninger til estetiske behandling for å gi din vegg det riktige mineralske utseendet. Stort sett alle våre mineralske overflatebehandlinger kan benyttes innendørs.

Brannisolering bærende stål

Isover FireProtect gir en høyeffektiv brannbeskyttelse av bærende stålkonstruksjoner.

Innervegg

Bygg innerveggen riktig og bo bedre

Det er flere ting du bør tenke på når du skal bygge en innervegg, som for eksempel lydisolering og temperaturskille. Vi gir deg rådene.

Lydisolering av innvendige skillevegger

Støy mellom rom kan dempes betraktelig ved å fylle hulrommet i de innvendige skilleveggene med Glava Plate/Rull.