close-pop-up.svg

Velkommen til våre nye nettsider

logos.png

Velkommen. Vi ruller i disse dager ut splitter nye nettsider som skal inneholde produkter, løsninger og innhold fra våre tre merkevarer. 

Det kan være ting du savner, ting som er under utvikling og ting du syns er kjempebra med våre nye sider, så ta gjerne kontakt om det er noe du føler mangler her. Vi har satt opp en egen tilbakemelding e-post som du kan nå fra forsiden.

Vi gleder oss til å fortsette og bygge videre på vårt nye, samlede nettsted med dine tilbakemeldinger, for sammen bygger vi bedre.

close-pop-up.svg

Brannbeskyttelse av korrugert stålplatetak

Brannbeskyttelse av korrugert stålplatetak med brannmotstand REI 60 og REI 90

Glava Robust Lamell på porebetong

Oppbyggingen av taket er som et omvendt tak der tettesjiktet/membranen ligger i topp og dampsperren ligger mellom porebetongen og isolasjonen.

Glava Robust Lamell på taktro av tre

På taktro av tre må dampsperren ligge på et plant underlag, slik som f.eks. taktroen. Varmeisolasjonen bør ligge oppå dampsperren, men i spesielle tilfeller kan det vurderes å legge maksimalt 1/4-del av varmeisolasjonen i bjelkelaget. Dette gjelder kun over tørre rom.

Glava Robust Lamell på stålplatetak

På stålplatetak er det krav om at dampsperren skal legges på et plant underlag før hovedisolasjonssjiktet legges ut.

Glava Robust Lamell på betongdekke

Oppbyggingen av taket er som et omvendt tak der tettesjiktet/membranen ligger i topp og dampsperren ligger mellom betongdekket og isolasjonen.

Betongdekke med kombiløsning

Rettvendt tak på betongdekke med kombinasjonsløsning av Glava EPS og mineralull.

Stålplatetak med Paroc løsning

Stålplatetak med mineralull. I rettvendte tak ligger all isolasjonen under tettesjiktet noe som tillater bruken av fullverdige mineralullsløsninger. I tilfellet med stålplatetak bør dampsperren ligge på et plant underlag, og legges derfor oppå en underlagsplate av mineralull.

Generelt om Glava tak

Nyttige råd om isolering og tetting av tak.

Etterisolering av loft

 Isoler loftet og utnytt rommet under skråtaket.

Stålplatetak med kombiløsning

I mange takkonstruksjoner vil det være prismessig fornuftig å bruke en løsning som kombinerer både Glava EPS og steinull. Kombinasjonsløsninger benyttes i hovedsak på undertak av betongdekke eller stålplatetak.  

Betongdekke med Paroc løsning

Rettvendt mineralulltak på betongdekke. I rettvendte tak ligger all isolasjonen under tettesjiktet noe som tillater bruken av fullverdige mineralullsløsninger.

Skråtak med massive sperrer av tre

Damptette undertak krever et ventilert luftesjikt på undersiden. Treverk og andre råteutsatte materialer må aldri stenges inne mellom to damptette sjikt, da det kan føre til omfattende fuktskader.

Flatt yttertak

Mindre takflater, f. eks. tak til mindre boliger og tilbygg, kan fungere under de samme betingelser som for skrå tak med lufting, gitt at man utformer raftet med tanke på å hindre inndrev av snø og regn. Faren for kondensering er større ved denne taktypen. Større takflater anbefales bygget som kompakte tak.

Tretak på betong

Løsningen er best egnet der det bygges skråtak med utvendig nedløp. Flate tak anbefales bygget som kompakte tak. Tretaket bygges vanligvis opp med sviller og stolper med dimensjon 48 x 98 mm.

Tak med kaldt loft

Isolere tak med kaldt loft. Rafteplaten er en formskåret plate belagt med impregnert kraftpapir som vindbeskyttelse.  Platen monteres ute i raftet. Den skyves ut i raftet til det er min. 5 cm glippe mellom platen og undertaket for å sørge for fri åpning til luftespalten i raftet. 

Tak med kaldt uluftet loft og forenklet undertak

Løsningen forutsetter at det brukes kombinert undertak og vindsperre.  I uluftede loftsløsninger skjer all lufting mellom undertaket og taktekking av stein eller plater. Selve loftsrommet er uluftet og uten åpninger til det fri.   

Skråtak med sperrer av I-bjelker kombinert undertak og vindsperre

I og med at produktet er diffusjonsåpent er det ikke nødvendig med eget luftesjikt, siden all lufting skjer mellom undertaket og tekking av stein eller plater.

Skråtak med kombinert undertak og vindsperre

Takkonstruksjon med forenklet undertak som er vindtett, vannavvisende og samtidig diffusjonsåpent isolert med GLAVA®.

Toveisfall med kiler

 Avrenning med bruk av tak-kiler er et av de enklere avrenningssystemene som kan monteres på taket, men har sine fordeler og ulemper.

 Isolering med taklamell

 Isolering av tak med Glava Robust Lamell.

Omvendte tak/duotak

Omvendte tak og duotak er ideelle løsninger der taket skal brukes til takterrasser, parkeringsarealer eller lignende.

Takfall 1:60

Der er noen begrensninger for bruk av fall på 1:60.

TAKFALL 1:100

Grønne takhager, terrasser, atriumer etc. trenger også fall til sluk

Paroc Takfall nå i topp platekvalitet

 Ved isolering av tak med takfall kan det legges Glava Paroc fallplater som en ett-sjikts løsning under takbelegget.

Glava Robust Lamell på massivtre

 Glava Robust Lamell kan benyttes på konstruksjoner av massivtre.

Brannisolering bærende stål

Isover FireProtect gir en høyeffektiv brannbeskyttelse av bærende stålkonstruksjoner.

Takfall for avrenning på tak

Riktig fall på flate tak er viktig for at regn- og smeltevann skal renne vekk.

Glava Robust Lamell på Leca byggeplank

Oppbyggingen av taket er som et omvendt tak der tettesjiktet/membranen ligger i topp og dampsperren ligger mellom Leca byggeplank og isolasjonen.

Vindtetting av tak

VEMPRO™ R+ Diffusjonsåpent undertak.

Kombitak med Glava EPS Mineralull

 I kombitak blir det brukt både Glava EPS og mineralull.

Tak med kaldt loft I-bjelker

 Isolere tak med kaldt loft, I-bjelker. Alternativt kan Glava Stålstenderplate benyttes i steget, og Glava Plate/Rull mellom flensene.