close-pop-up.svg

Velkommen til våre nye nettsider

logos.png

Velkommen. Vi ruller i disse dager ut splitter nye nettsider som skal inneholde produkter, løsninger og innhold fra våre tre merkevarer. 

Det kan være ting du savner, ting som er under utvikling og ting du syns er kjempebra med våre nye sider, så ta gjerne kontakt om det er noe du føler mangler her. Vi har satt opp en egen tilbakemelding e-post som du kan nå fra forsiden.

Vi gleder oss til å fortsette og bygge videre på vårt nye, samlede nettsted med dine tilbakemeldinger, for sammen bygger vi bedre.

close-pop-up.svg

Tanker og beholdere

Avhengig av tankenes og beholdernes anvendelse isoleres de for å hindre energitap, kondens, frysning, temperaturfall i mediet og høy overflatetemperatur.

CLIMAVER® - et selvbærende isolert kanalsystem

Kanalplatene er utviklet for ventilasjon og klimaanlegg, og er laget av glassull for å oppnå lav vekt samt effektiv og enkel montering av et pré-isolert kanalsystem.

Isolering av rør

Hver enkelt anvendelse stiller spesielle krav til isolasjonsproduktet, enten det dreier seg om isvannsrør, hetvannsrør, vann- og avløpsrør, røykgassrør eller rør i prosessindustri for ulike væsker og gasser.

Brannisolering av kanaler - U Protect

Ved "trekk-ut"-strategi er prinsippet at varm røyk skal transporteres vekk via ventilasjonsanlegget. Ventilasjon for tilluft og avtrekk skal gå for fullt. Dette reduserer faren for spredning.

Termisk isolering av kanaler

Med kanaler mener vi her sirkulære og rektangulære kanaler for ventilasjonsanlegg både i industriell anvendelse og i ordinære bygninger.

Mantling utendørs med Wraptec

Våt isolasjon på rør og kanaler utendørs er historie. WRAPTEC er et nytt materiale for utendørs mantling av rør og kanalisolasjon av mineralull. Produktet er selvvulkaniserende og derfor veldig rask og enkel å installere på byggeplass. Materiale er UV- og værbestandig i alle miljøer. På grunn av dens absolutte tetthet mot vann og fuktighet hindres korrosjon under isolasjon (CUI) på røret/kanalen.

Branntetting av rør

Brannisolering av rør er i første rekke knyttet til branntetting av rør ved gjennomføringer i brannklassifiserte konstruksjoner.

Støyisolering fra avløp

Mange beborere i familiehus og leiligheter er plaget av støy fra avløpsinstallasjoner.

Demping av støy i kanalnettet

Støy er en velkjent “bivirkning” fra ventilasjonsanlegg.

Tilluft og avkast isolering

Kald ventilasjonsluft forekommer spesielt i kanaler for innsug av kald uteluft, avkast etter gjenvinner.

Grunne VA-ledninger gir stor gevinst

Ved å isolere VA-anlegg med XPS plater foretas direkte miljømessige og økonomiske besparelser ettersom grunne grøfter kan benyttes.

Frostsikring av sekundær- og stikkledninger

Sekundærledninger er betegnelsen på private fellesledninger i et boligfelt, og stikkledninger er ledningene inn til hver enkelt bolig.

Teknisk isolering

Aerogeler til industrielle anlegg

 GLAVA® leverer aerogeler fra Aspen Aerogels for tekniske installasjoner. Aspen Aerogels er den ledende leverandøren av industrielle aerogel isolasjon, som leverer maksimal termisk beskyttelse med minimal vekt og tykkelse.