close-pop-up.svg

Velkommen til våre nye nettsider

logos.png

Velkommen. Vi ruller i disse dager ut splitter nye nettsider som skal inneholde produkter, løsninger og innhold fra våre tre merkevarer. 

Det kan være ting du savner, ting som er under utvikling og ting du syns er kjempebra med våre nye sider, så ta gjerne kontakt om det er noe du føler mangler her. Vi har satt opp en egen tilbakemelding e-post som du kan nå fra forsiden.

Vi gleder oss til å fortsette og bygge videre på vårt nye, samlede nettsted med dine tilbakemeldinger, for sammen bygger vi bedre.

close-pop-up.svg

Pluss System

Glava Pluss System egner seg godt til utvendig isolering av nye og eksterende bygg.

Brannbeskyttelse av korrugert stålplatetak

Brannbeskyttelse av korrugert stålplatetak med brannmotstand REI 60 og REI 90

Glava Robust Lamell på porebetong

Oppbyggingen av taket er som et omvendt tak der tettesjiktet/membranen ligger i topp og dampsperren ligger mellom porebetongen og isolasjonen.

Glava Robust Lamell på taktro av tre

På taktro av tre må dampsperren ligge på et plant underlag, slik som f.eks. taktroen. Varmeisolasjonen bør ligge oppå dampsperren, i spesielle tilfeller kan det vurderes å legge maksimalt 1/4 av varmeisolasjonen i bjelkelaget.

Glava Robust Lamell på stålplatetak

På stålplatetak er det krav om at dampsperren skal legges på et plant underlag før hovedisolasjonssjiktet legges ut.

Glava Robust Lamell på betongdekke

Oppbyggingen av taket er som et omvendt tak der tettesjiktet/membranen ligger i topp og dampsperren ligger mellom betongdekket og isolasjonen.

Betongdekke med kombiløsning

Rettvendt tak på betongdekke med kombinasjonsløsning av Glava EPS og mineralull.

Stålplatetak med Paroc løsning

Stålplatetak med mineralull. I rettvendte tak ligger all isolasjonen under tettesjiktet noe som tillater bruken av fullverdige mineralullsløsninger. I tilfellet med stålplatetak er det krav om at dampsperren skal ligge på et plant underlag, og legges derfor oppå en underlagsplate av mineralull.

Generelt om Glava tak

Nyttige råd om isolering og tetting av tak.

Etterisolering av loft

 Isoler loftet og utnytt rommet under skråtaket.

Stålplatetak med kombiløsning

I mange takkonstruksjoner vil det være prismessig fornuftig å bruke en løsning som kombinerer både Glava EPS og steinull. Kombinasjonsløsninger benyttes i hovedsak på undertak av betongdekke eller stålplatetak.  

Betongdekke med Paroc løsning

Rettvendt mineralulltak på betongdekke.

Skråtak med massive sperrer av tre

Damptette undertak krever et ventilert luftesjikt på undersiden.

FILTER +