MANTLING UTENDØRS MED WRAPTEC

Våt isolasjon på rør og kanaler utendørs er historie WRAPTEC er et nytt materiale for utendørs mantling av rør og kanalisolasjon. Produktet er selvvulkaniserende og derfor veldig rask og enkel å installere på byggeplass. Materiale er UV- og værbestandig i alle miljøer. På grunn av dens absolutte tetthet mot vann og fuktighet hindres korrosjon under isolasjon (CUI) på røret/kanalen.

Korrosjon under isolasjon (CUI) er et stort problem på rør og er årsak i 40-60% av vedlikeholdskostnader.
Det har det vært en utfordring å finne en mantlingsløsning for isolerte rør og kanaler som skal holde vann helt vekk fra installasjonen. Typisk brukt i dag er aluminiums-mantling, som i beste fall er forseglet med silikonmasse i skjøtene. Erfaring har vist at det er svært vanskelig å få et slikt system tett, og resultatet har vært våte isolasjonsmaterialer som ikke har evne til å tørke opp. Våt isolering mister isoleringsevnen i tillegg til at rør begynner å korrodere med påfølgende høye kostnader det kan medføre.

Wraptec løser dette problemet samtidig som det er enkelt å montere. Produktet leveres på ruller som kappes med en vanlig saks i passende lengder tilpasset det isolerte røret eller kanalen. I og med at Wraptec er selv-vulkaniserende ved overlapp oppnås en 100% vanntett installasjon som samtidig også tåler sollys. Det er ikke nødvendig med lim eller tape for montering, og det kreves ikke personlig verneutstyr i arbeidet. Fugemassen M-Glue benyttes ved avslutning mot andre materialer der man altså ikke får den selv-vulkaniserende funksjonen.