close-pop-up.svg

Dette er Gyproc

Gyproc produserer og leverer byggesystemer med gipsplater og stål til inner- og yttervegger, gulv, lette tre- og stålbjelkelagskonstruksjoner, akustiske himlinger og buede vegg- og takkonstruksjoner.

Gips dominerer dagens byggmarked som en av de mest solgte byggevarene i Norge. Vi gir våre kunder individuelle råd fra start til slutt i byggeprosjektene. Løsningen med et lett og fleksibelt bindingsverk med stenderverk i stål, ble et gjennombrudd mot midten av 1960-tallet. Teknikken ble først utviklet for sykehus og skoler, men i dag preger den det meste av byggevirksomheten.

Unike kombinasjoner gir gipsplater med ulike egenskaper

Gipsplatene er bygd opp av en gipskjerne mellom to lag kartong eller glassfiberstrie. Råmaterialene i gipsplaten kan kombineres på forskjellige måter og varieres i mengder og kvaliteter. Dette gjør at vi kan produsere gipsplater med vidt forskjellige egenskaper for blant annet styrke, vekt, brann- eller lydegenskaper og vindtetting.
 

Gyproc_akustiske-gipsplater_Villafuncio_0068.jpeg

Byggoptimalisering for besparelser

For å minske totalkostnaden i byggeprosjekter, utviklet vi et konsept for byggoptimering. I dag er dette etablert som et tverrfaglig prosjektteam. Å få ned kostnadene krever en gjennomtenkt prosjektplanlegging, optimal logistikk og riktig valg av materialer. Det handler blant annet om minst mulig svinn, skreddersydde spesialbestillinger og levering til tida direkte på monteringsstedet. God prosjektering og planlegging vil redusere tidsbruk og også ofte hindre at det dukker opp så mange skjulte kostnader underveis.

Tydelige miljømål

Vår gipsplatefabrikk i Fredrikstad blir verdens første fabrikk som utelukkende skal gå på strøm. Målet er at anlegget skal være helelektrisk fra årsskiftet 2022/2023.

Omstillingen fra naturgass til elektrisitet gir gipsplatene våre en bedre miljødeklarasjon (EPD). Det gjør at det blir lettere å prosjektere med Gyprocs produkter i grønne byggeprosjekter der det stilles krav til miljøavtrykket i sin helhet.

Sammen med Glava Isolasjon jobber vi for en grønnere byggebransje og har satt oss klare miljømål for fremtiden.

Gyproc er etablert i flere land. Kunnskap og innovasjon fra våre søsterselskaper i utlandet bruker vi til videreutvikling og nyskaping av framtidsrettede produkter og byggesystemer tilpasset norske forhold.

Miljø og bærekraft

Gyproc bygger verdens første elektriske gipsplatefabrikk i Fredrikstad

Den nye fabrikken øker samtidig kapasiteten vår, for å møte økt etterspørsel etter det som blir verdens mest klimavennlige gipsplater. Det gir mer bærekraftige bygg.

Miljø og bærekraft

Nytt anlegg for gipsgjenvinning

Det nye selskapet Gipsgjenvinning AS skal i et nytt anlegg gjenvinne kildesortert gipsavfall til ny råvare for gipsplateproduksjon.

Innervegg

Fordelene med Habito for håndverkere

Du trenger ikke lenger treplater i veggen for å få en skrufast overflate. Gyproc har lansert Habito - en ny, ekstra sterk gipsplate som har en skrufast overflate for oppheng av tunge ting.