close-pop-up.svg

Dette er Weber

Vi bistår med rådgivning inn i prosjekter og produserer og/eller leverer sparkel og avrettingsmasser, mørtler, spesialbetong og våtromsprodukter, samt Leca.

 

Vi jobber hele tiden aktivt for å hente det beste av våre innovasjoner innen murverk og murverksrelaterte produkter i utlandet, for å tilpasse det til norske forhold her hjemme. Vår kompetanse og produkter gir trygge, effektive og bærekraftige løsninger som er enkle å bruke og tilgjengelige over hele landet. Vi vet hva som kreves for å oppnå best mulig kvalitet. Til glede for alle, enten du er den som planlegger, bygger eller bruker bygget.

Sammen for bærekraftig bygging

Sammen med Glava Isolasjon og gipsprodusenten Gyproc jobber vi for å gjøre byggebransjen grønnere. Et eksempel er våre pumpebiler som både kan gå på biodrivstoff og byggeplass-strøm under store gulvleveranser. Massen leveres på bulk og blandes ferdig. Det reduserer både fossilt drivstoff-forbruk, emballasje og svinn.

Weber leverer også Leca, som er et rent naturprodukt av ekspandert leire. Leca-kuler er både varmeisolerende og drenerende. De fleste kjenner godt til Leca i blokker, som er svært fleksibelt å bygge med. Med en overflatebehandling bestående av Webers produkter og løsninger, blir konstruksjonen komplett, varig og pen.

I GLAVA®-familien har vi satt oss tydelige miljømål vi hele tiden jobber aktivt med.

Gulv

Nytt siloanlegg for pumpebiler

Et nytt og stort siloanlegg for Webers pumpebiler er under bygging. Det moderne anlegget åpner januar 2021.

GLAVA-familien

GLAVA® er morselskapet for Glava Isolasjon, Weber og Gyproc. Vi bidrar til en mer effektiv og bærekraftig byggebransje.

WCM-fasilitator

Vil du være med på å videreutvikle Glava i Askim?
Vi skal ansette en WCM-fasilitator og ønsker en person som vil være med på å utvikle og selge fremtidsrettede og effektive løsninger som gjør det lett å bygge miljøriktige og komfortable bygg.