GLAVA® og miljø

GLAVA® og miljø

I GLAVA® mener vi alle bør bidra med det de kan for å utnytte energiressursene mest mulig effektivt og redusere utslippene. Våre isolasjonsprodukter gjør energibehovet mindre i alle typer bygg og brukes i stadig større grad også på skip og offshore.

GLAVAs produkter er laget for å isolere best, og produseres ved Europas mest moderne fabrikker for glassullproduksjon i Stjørdal og Askim. Her produseres glassullprodukter i tre ulike energiklasser, Proff 34, Extrem 32 og Økonomi 38, tilpasset alle byggkonstruksjoner, både nybygg og rehabilitering. 

Men det er ikke nok å ha et godt produkt som gjør jobben. Vi er opptatt av bærekraft og jobber derfor kontinuerlig med å forbedre energiregnskapet for hele livssyklusene til produktene. Her kan du lese mer om hva vi gjør i hverdagen i GLAVA® for å bidra til et bedre miljø!


Last ned GLAVAs mijø,-energi og klimarapport

 

 

DET STARTER MED GLASS

Isolasjonen vår er laget av resirkulert glass. Mesteparten av glasset kommer finmalt fra Norsk Gjenvinnings fabrikk i Fredrikstad, en kort kjøretur unna anlegget i Askim. Her fortsetter prosessen som omdanner ruta i din gamle bil til isolasjon på loftet. 

 

 

24 776 TONN GLASS ...

Totalt årlig forbruk av returglass i GLAVAs glassullproduksjon ved fabrikkene i Stjørdal og Askim er 24 776 tonn (i 2016). Dette råstoffet bidrar alene til 23 904 tonn isolasjonsprodukter, eller det samme som 10 311 kubikkmeter isolasjon. 

               

 

 

 

... KAN ISOLERE 10 550 HUS

Årlig resrirkulering av glass til produksjon ved GLAVAs fabrikker kan dermed isolere så mye som 10.550 eneboliger (120 m2, Tek 10). Det er nok til å gjøre store energibesparelser i en hel kommune.

 

 


 

 

MODERNE FABRIKK

I Stjørdal åpnet vi i 2015 Europas mest moderne produksjonslinje for glassullproduksjon, på dagen 50 år etter at fabrikken først ble etablert. Investeringen på 130 millioner kroner gjorde oss rigget for mer energieffektive produksjonsprosesser og større grad av automatisering. Flere av tiltakene i fabrikken sørget for lavere energi- og ressursforbruk, støttet av ENOVA.

   

 

VISSTE DU AT ...

… vi prioriterer leverandører som kan dokumentere miljøfordeler? Vår innkjøpspolitikk sier at «Leverandører som kan dokumentere miljøfordeler (f.eks. EMAS-registrering eller ISO 14001-sertifisering) prioriteres.»

   

BYGG OG BOLIGER TREKKER

I monopol kan du trekke kortet ”Dine hus og hoteller brenner”. I virkelighetens miljøspill er problemet at husene trekker. I Norge har vi 700 000 privatboliger, i tillegg til en rekke bygg innen næring og offentlig eie, som hver eneste dag lekker energi, og ikke er i nærheten av å tilfredsstille dagens krav. Her hjelper ingen forsikring. Hverken for den som bor eller jobber i husene, for klimaet eller Norges internasjonale forpliktelser.

FOR DEN SOM BOR ELLER JOBBER DER
Hus som trekker og lekker energi gir dårlig inneklima og unødvendig høye utgifter til oppvarming.

FOR KLIMAET
Et samlet ekspertpanel FN-regi er klare på at vi må kutte kraftig i utslippene om vi skal greie å reversere klimaendringene. Klimaendringene innebærer en raskere oppvarming av jordkloden som fører til at polisen vil smelte og havnivået stige. Bebodde områder vil bli ubeboelige, det vil gå utover jordbruk og dyreliv og flere mennesker vil bli drevet på flukt.

FOR NORGES INTERNASJONALE FORPLIKTELSER
Norge har som ett av 195 land skrevet under den såkalte Paris-avtalen. Den forplikter Norge til å kutte utslipp tilsvarende 10 tWh innen 2030. Passivtiltak i eksisterende bygg (det vil si isolering) er det beste for å nå disse målene. I dag kan vi enkelt kutte 4 tWh bare fra dagens boliger. Både politiske myndigheter og fagmiljøer er enige om at dette er effektive tiltak som bør gjennomføres. Det som gjenstår, er handling.

NB: En rekke GLAVA-produkter kan bidra til god score i miljøklassifiseringen av bygg, BREEAM-NOR. Her kan du få oversikt over hvert produkt og hvordan det kan bidra til BREEAM-NOR-poeng

 

SE HVORDAN GLASS BLIR TIL GLAVA® GLASSULL

 

SIRKULÆR ØKONOMI

Det er et mål for myndighetene at mer og mer av økonomien vår skal bli sirkulær. Det vil si at vi i stedet for å ha en vareproduksjon som typisk handler om en råvare som blir et produkt som igjen blir avfall, blir det som tidligere var avfall til en ny råvare og går dermed ”inn igjen” i det økonomiske kretsløpet. Det gir mindre avfall som potensielt er en stor miljøtrussel, mindre press på råvarer som ikke er fornybare og mindre utslipp fra produksjon. Les mer om GLAVA® og Norsk Gjenvinning – glimrende eksempel på ny verdikjede.

 

   

MILJØ- OG ENERGITILTAK I GLAVA®

I GLAVA® har vi forpliktet oss til kontinuerlige forbedringer med konkrete mål i strategiplanen.

 

NOEN AV VÅRE FORPLIKTELSER

  • GLAVA® forplikter seg gjennom sertifisering i henhold til internasjonal standard ISO14001 til å arbeide kontinuerlig for målbare og varige miljøforbedringer på de områder innen virksomheten som påvirker det ytre miljøet.
  • GLAVA® følger den gjeldende miljølovgivning, herunder Forurensningsloven og gjeldende utslippstillatelser fra Miljødirektoratet.
  • GLAVAs produksjonspartnere og leverandører skal bidra til et bærekraftig ytre miljø.
  • GLAVA® forplikter seg til å redusere energiforbruket på lang sikt og forbedre energieffektiviteten gjennom en kontinuerlig forbedringsprosess.
  • For å realisere disse målene har GLAVA® innført et energistyringssystem i henhold til standarden NS-EN ISO 50001. Vi sørger for at alle kravene i denne standarden overholdes, og at prosessene forbedres kontinuerlig innenfor dette energistyringssystemet.
  • GLAVA® skal følge gjeldende lovgivning på energiområdet.
  • Forbedringer skal oppnås gjennom etablering av konkrete mål angitt i strategiplanen.
  • Utvikling av produktsortiment og innkjøp av varer og tjenester skal gjennomføres på en slik måte at mulig forbedring på energiområdet blir oppnådd.

 

NYSGJERRIG PÅ MER?

Bestill hele vårt energi- og klimaregnskap.

Regnskapet er utviklet i henhold til den internasjonale standarden Greenhouse Gas Protocol Initiative (GHG-protokollen), den mest anvendte standarden for måling av drivhusgasser.

Bestill din kopi på post@glava.no