Historien om Glava

Historien om GLAVA® begynte i 1935. Den norske industrieier Jens Bull, Oslo, fikk tilbud om å starte lisensproduksjon i Norge av isolasjonsprodukter av glassfiber. Produktet var oppfunnet i Tyskland og fikk straks sin utbredelse i sentral-Europa og i Norden. Produktet ble kalt Glassvatt, eller Hager-vatt etter de tyske oppfinnerne.

Jens Bull skrev lisensavtale og sørget for at det ble startet glassvatt-fabrikk i Askim. Det ble opprettet et salgsselskap i Oslo. Ledelsen av virksomheten ble overlatt til Arnfinn Anfinnsen i Askim, og Birger Natvig i Oslo. Sammen med dyktige medarbeidere fikk de langsomt men sikkert etablert Glassvatt som en seriøs og nyttig bedrift i Norge.

Det var først i forbindelse med gjenreisingen etter den andre verdenskrig at det i 1950-årene ble fart i salget av isolasjonsprodukter i Norge. Tidligere trodde man at bygninger var godt isolert bare de var tette - med to lag papp og to lag panel på hver side av veggen. Byggeskikkene ble revolusjonert da det ble alminnelig med ett lag papp og ett panel på hver side av veggen og med moderne isolasjonsmaterialer som fylte det mellomliggende hulrom.

Produktutvikling

Samtidig som behovet for isolasjonsmaterieler økte, hadde utviklingsarbeidet med å forbedre isolasjonen gitt resultat. Den franske industrigiganten Saint-Gobain, hadde kjøpt rettighetene fra de tyske oppfinnerne. Og Saint-Gobain hadde sammen med det amerikanske selskapet Owens Corning Fiberglas, utviklet en moderne fibrerings-prosess for å fremstille glassfiber. Samtidig ble fibrene bundet sammen av bindemiddel gjennom en herdeprosess. Glassvatt skrev lisensavtale for den nye prosessen, og startet produksjon av glassull i Askim i oktober 1961.

Markedet

Markedet var i fremgang og den nye glassullen tok raskt markedsandeler fra hovedkonkurrentene som produserte steinull. Det ble behov for mer kapasitet, og det ble gjort markedsundersøkelser for å finne en egnet plass for glassullfabrikk nummer to. Det ble kjøpt tomt i Stjørdal, og høsten 1965 stod den nye glassullfabrikken klar. Industriselskapet Glassvatt hadde da produksjon både i Askim og Stjørdal. Markedsføring og salg foregikk under merket GLAVA® (forkortelse for Glassvatt) fra selskapets kontor i Oslo og fra avdelingskontorer i større norske byer.

I 1960 – 70 – 80 og 90-årene utviklet Glassvatt og GLAVA® seg i takt med markedet og ble etter hvert markedsleder i Norge. Glassullproduktene fikk salgsmessig støtte av handelsprodukter som gjorde at kundene kunne få dekket sine vesentligste produkt-behov fra GLAVA® (akustikkprodukter fra Ecophon, skumplast fra Dow og Isolitt, rørskåler fra Gullfiber m.m.)

HMS

GLAVA® har satt strenge krav til helse, miljø og sikkerhet. Det gjelder også det ytre miljøet. Gjennom vedlikehold, nyinvesteringer og kapasitetsutvidelse er fabrikkene i Askim og Stjørdal moderne og imøtekommer samfunnets konsesjonskrav når det gjelder utslipp og forurensning. I siste halvdel av 1990-årene ble det investert betydelige beløp i ombygging av fabrikken i Stjørdal ved overgang til elektrisk smelting og lukket vannsystem. Det ble da vurdert om man skulle satse på å kun ha Askim-fabrikken. Men styret fulgte ledelsens innstiling og bevilget nødvendige midler.

Norskeid familiebedrift

Eieransvaret i Glassvatt/GLAVA® hadde utgangspunkt i Jens Bull. Senere ble familien Anfinnsen hovedaksjonærer med familien Natvig som minoritetsaksjonærer. I 1987 ble Storebrand invitert inn som aksjonær, og etter at K-bank hadde vært aksjonær fra 1990 solgte de sine aksjer til Saint-Gobain i 1993. I år 2010 er eieransvaret for GLAVA AS fordelt slik: Anfinnsen-familien: 61 %, Natvig-familien: 20 %, Storebrand: 7 %, Saint-Gobain: 10 % og ansatte 1 %. Saint-Gobain er dessuten lisensgiver for glassullproduksjonen.

Den daglige ledelsen

Per Anfinnsen ble utnevnt til adm.dir. i A/S Glassvatt fra 1968, og Sigurd Natvig ble adm.dir. i GLAVA AS fra 1975. De to selskapene ble fusjonert til ett selskap fra 1. januar 1990 med begge personer i den daglige ledelsen. Fra mai 1997 valgte Per Anfinnsen å gå av, han ble valgt til selskapets styreformann, og Sigurd Natvig overtok den daglige ledelsen alene. I august 2006 nås en ny milepel ved ansettelse av Jon Karlsen som første daglige leder som ikke tilhører en av eierfamiliene.

GLAVA® i dag

Glava AS er et industriselskap med fabrikker i Askim, Stjørdal og Spydeberg. Produksjonen av glassull foregår i Askim og Stjørdal mens det er produksjon av EPS i Stjørdal og Spydeberg. Selskapet har to datterselskaper; rådgivningsselskapet Bolig Enøk AS samt et eiendomselskap.

Ved starten på det nye århundre er GLAVA AS et solid industrikonsern med cirka 400 dyktige medarbeidere, med gode fabrikker, nyttige produkter, gode kunder, og med positiv tro på fremtiden!