Har du spørsmål om våre produkter eller bruken av disse,
ring en av våre dyktige fagfolk på denne siden, eller send en e-post til byggteknisk avdeling.

Byggteknisk avdeling bistår også med energitiltaksberegninger (forenklet TEK-sjekk) og U-verdiberegninger.

Gjelder det ordre eller levering, ta kontakt med kundeservice for bygg og grunnisolering
på telefon 69 81 85 85 eller på e-post.

Salg Sør/Øst Norge

Bilde av Gøran Berntz

Gøran Berntz

Distriktssjef - Telemark/Vestfold

Mobil: +47 915 96 622

Bilde av Ove Magne Larsen

Ove Magne Larsen

Distriktssjef - Buskerud/Vestfold

Mobil: +47 901 49 734

Bilde av Jon-Espen Hansen

Jon-Espen Hansen

Distriktssjef - Østfold/Akershus syd

Mobil: +47 950 79 223

Bilde av Stig Stening

Stig Stening

Distriktssjef - Aust- og Vest Agder

Mobil: +47 950 20 377

Salg Vest Norge

Bilde av Frode Børmo

Frode Børmo

Salgssjef vest - Distriktsansvar Bergen

Mobil: +47 911 62 685

Bilde av Ottar Volle

Ottar Volle

Distriktssjef - Møre og Romsdal/Nordfjord

Mobil: +47 913 85 803

Bilde av Asbjørn Valen

Asbjørn Valen

Distriktssjef - Rogaland nord, Sunnhordaland

Mobil: +47 482 58 153

Bilde av Rune Bergheim

Rune Bergheim

Distriktssjef Hordaland/Sunnfjord og Sogn

Mobil: + 47 928 85 757

Salg Midt/Nord-Norge

Bilde av John Kåre Sundstrøm

John Kåre Sundstrøm

Distriktssjef - Sør-Trøndelag og Hedmark

Mobil: +47 909 47 901

Bilde av Ole-Martin Halstensen

Ole-Martin Halstensen

Distriktssjef - Nordland syd

Mobil: +47 481 28 585

Bilde av Yngve Haugen

Yngve Haugen

Distriktssjef - Nordland nord for Vesterålen, Hamarøy, Steigen/Sør-Troms og Bardu

Mobil: +47 905 64 672

Bilde av Thomas Nymoen

Thomas Nymoen

Distriktssjef - Nord-Trøndelag/Nordland Syd

Mobil: +47 916 34 700