Byggteknisk rådgiver

GLAVAs byggtekniske avdeling søker Byggteknisk rådgiver som vil inngå i en avdeling med 5 personer lokalisert i Oslo.

Hovedarbeidsoppgaver:

 • Delta i utviklingen av produkter og løsninger. Vurdere egnethet, bestandighet, fukt-, brann- og termiske egenskaper
 • Utarbeide tekniske løsninger til bruk i monteringsanvisninger og brosjyremateriell
 • Energiberegninger opp mot teknisk forskrift og passivhusstandard
 • Gi teknisk støtte til egen organisasjon
 • Gi teknisk støtte til byggevareforhandlere, byggmestere, entreprenører, arkitekter og konsulenter.
 • Holde presentasjoner både internt og eksternt
 • Kontakt med myndigheter og forskningsinstitusjoner, som bl.a. Direktoratet for byggkvalitet og Sintef Byggforsk

 

Dette ønsker vi oss:

 • Ingeniør innen bygg/anlegg
 • Nyutdannet/noen års erfaring  
 • Interesse for bygningsfysikk, konstruksjonsløsninger og -detaljer
 • God formidlingsevne, både muntlig og skriftlig
 • Strukturert og selvstendig
 • Praktisk anlagt

 Det vil bli gitt omfattende opplæring i GLAVAs produkter både internt og hos selskapets lisensgiver og tekniske samarbeidspartner Saint-Gobain. For rette vedkommende vil dette være en stilling med gode faglige og personlige utviklingsmuligheter.

GLAVA tilbyr konkurransedyktige betingelser, god pensjonsforsikring og personalforsikring.

Spørsmål om stillingen rettes til Teknisk sjef John Arne Bakke, tlf. 951 47 820

Søknad til post@glava.no innen 6. april 2017