Senior Prosjektleder - Weber

For å styrke vår organisasjon i forbindelse med bygging av en ny fabrikk for produksjon av gulvprodukter og mørtler, søker vi en Senior Prosjektleder.

Weber i Glava AS planlegger å bygge et komplett produksjonsanlegg i Borge, Fredrikstad i tilknytning til Leca Norges eksisterende anlegg. Senior Prosjektleder vil jobbe tett sammen med Glavas prosjektavdeling som er lokalisert i Askim og Webers sentrale engineering-avdeling i Paris. 

Kvalifikasjoner og bakgrunn 

 • • Ingeniør eller sivilingeniør innenfor fagområdet bygg, maskin, kjemi eller berg. 
 • • Erfaring innenfor betong og mørtelproduksjon, prosessindustri, sand/pukk, gruve eller håndtering av store volum bulkvarer. 
 • • Ledererfaring fra relevante produksjonsprosesser, og/eller gjennomføring av store industriprosjekter. 
 • • Erfaring fra prosjektarbeid og oppstart av produksjon. 
 • • God teknisk forståelse, kjennskap til industriell IT, bruk av robotteknologi, datafangst og eventuelt «Industri 4.0». 
 • • Erfaring med å jobbe i team. 
 • • Gode norsk- og engelskkunnskaper. 

 

Arbeidsoppgaver 

 • Lede prosjektet og alle involverte fagområder inkl. HMS. 
 • Utvikle en kravspesifikasjon basert på BAT for et ferdig anlegg og lede engineering frem til ferdig underlag, som skal benyttes ved forespørsel hos aktuelle leverandøre nasjonalt og internasjonalt. 
 • Lede kontakt med leverandører av prosessutstyr og inngåelse av kontrakter i samarbeid med Glavas innkjøpsavdeling og Webers sentrale innkjøpsavdeling. 
 • Lede selve byggeprosjektet og installasjon av utstyr. 
 • Oppfølging av fremdrift og økonomi. 
 • Rekruttere personale, besørge nødvendig opplæring og bygge opp egen organisasjon for fremtidig produksjon. 
 • Forberede og lede oppstart av regulær produksjon og opptrapping til full kapasitet. 

 

Det planlegges at Senior Prosjektleder etter prosjektperioden vil gå over til stilling som Fabrikksjef for produksjon av Webers produkter i Borge. Senior Prosjektleder vil jobbe tett sammen med selskapets logistikk organisasjon for å sikre en fremtidig effektiv vareflyt av egenproduserte produkter og handelsvarer frem til kunde. 

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås av Teknisk direktør Rune Fossheim, tlf. 917 15 626. 

Søknad sendes til post@glava.no merket «Senior Prosjektleder» innen 3. juni 2019.