close-pop-up.svg

Velkommen til våre nye nettsider

logos.png

Velkommen. Vi ruller i disse dager ut splitter nye nettsider som skal inneholde produkter, løsninger og innhold fra våre tre merkevarer. 

Det kan være ting du savner, ting som er under utvikling og ting du syns er kjempebra med våre nye sider, så ta gjerne kontakt om det er noe du føler mangler her. Vi har satt opp en egen tilbakemelding e-post som du kan nå fra forsiden.

Vi gleder oss til å fortsette og bygge videre på vårt nye, samlede nettsted med dine tilbakemeldinger, for sammen bygger vi bedre.

close-pop-up.svg

Om GLAVATECH

GLAVATECH er GLAVAs eget innovasjonsselskap.
 

Gjennom å utvikle nye og bedre løsninger, gjør vi byggeprosjekter enklere både å selge, kjøpe og gjennomføre. Ikke minst ønsker vi å bidra til en mer bærekraftig byggenæring, til beste både for samfunnet og hver enkelt aktør.

  • Fra å være et rent energirådgivningsselskap for boligeiere og håndverkere under navnet Bolig Enøk AS, begynte selskapet i 2017 å utvikle en egen systemløsning for å bytte klimaskallet på eksisterende bygg. Første pilot ble presentert før sommeren 2018.
  • Fra 2019 videreføres selskapet som et rent innovasjonsselskap, under det nye navnet GLAVATECH.
  • GLAVATECH er heleid av GLAVA®, og hjemmehørende i Saint-Gobain-gruppen, som siden 1935 har jobbet for å energieffektivisere norske bygg.
  • Les mer om utviklingsprosjektet Front, et ferdig isolert fasadeelement.

Ta kontakt med:

Christer Kemi, mobil: 920 32 509
Ole-Jacob Huuse, mobil: 468 09 766      
Helge Aschjem, mobil: 469 58 840

Innovasjon

Ny fasade reduserte energibehovet med 80 prosent

Et bolighus i Skien har fått energibehovet redusert med rundt 80 prosent. Skienshuset fra 1958 er det første av 10 i pilothus som etterisoleres og renoveres med GLAVAs isolerte fasadeelement Front.

Innovasjon

Tester etterisolering og fasade-fornyelse

GLAVA AS utvikler et nytt fasadeelement for etterisolering.
– Et veldig spennende innovasjons-prosjekt!

Etterisolering

Et klimavennlig sysselsettingsløft

Ren energi er nøkkelen til det grønne skiftet. Da kan vi ikke sløse bort det vi har på hus, som med enkle grep kunne brukt halvparten så mye.