Opphavsrettigheter

Med mindre noe annet er oppgitt, er de immaterielle rettighetene til dokumentene på nettstedet og til alle elementer opprettet for dette nettstedet, den eksklusive eiendommen til Glava AS og/eller Saint-Gobain-konsernets enheter, som ikke utsteder noen lisens eller rettighet annet enn retten til å besøke og navigere på nettstedet. 

Reproduksjon av dokumenter som publiseres på nettstedet (spesielt bilder, filmer og animasjoner), er kun autorisert for informasjonsformål, og kun for personlig og privat bruk. Enhver reproduksjon og bruk av kopier laget for andre formal, er uttrykkelig forbudt, bortsett fra når det foreligger skriftlig forhåndstillatelse fra Glava AS. 

Selskapsnavn, logoer, produkter, merker og domenenavn som nevnes på dette nettstedet, tilhører utelukkende Glava AS og/eller Saint-Gobain-konsernets enheter, og skal ikke brukes uten skriftlig forhåndsautorisasjon fra selskapet eller den aktuelle enheten.