GLAVA glassull resirkuleres til Leca-kuler PRESSE

GLAVA® levere biproduktene videre inn i produksjonen av Leca-produkter.

Biprodukter fra glassull får nytt liv i LECA®

Fra nyåret vil biprodukter fra GLAVAs glassullproduksjon brukes i produksjon av LECA® LWA.

– Med inntil 80 prosent returglass er glassullen vår allerede et sirkulært produkt. Når vi nå fremover også kan levere biproduktene videre inn i produksjonen hos Leca Norge AS, utvider vi sirkelen og gjør begge produkter enda mer bærekraftige. Dette viser mulighetene vi kan få til ved å gå sammen, sier marketing- og kommunikasjonsdirektør Per Stræde i GLAVA®.

Det siste året har GLAVA® og Leca Norge AS jobbet med prosjektet der målet var å se om glassull kunne innblandes i produksjonen av LECA® LWA. Vellykkede labforsøk ga tillatelse fra Miljødirektoratet til å sette i gang storskalatester.

Og kvalitets- og utslippsmålingene herfra er så gode, at partene nå har inngått en avtale om å jobbe videre mot kommersiell drift, noe som forutsetter en permanent tillatelse fra Miljødirektoratet.

30 prosent av avfallet forsvinner fra deponiet
– Vi håper å være i gang fra 2020, kanskje enda litt før. Vi starter med våtavfallet ved fabrikken i Askim som utgjør rundt 30 prosent av biproduktene til Glava Isolasjon. De vil da gå rett inn i produksjonen av LECA® LWA i stedet for å kjøres til deponi, sier leder for lab og utviklingsavdelingen Mads Rikardsen i GLAVA®.

Fremover handler det nå om å legge til rette for det produksjonstekniske hos Leca Norge AS, samtidig som Miljødirektoratet formelt må oppdatere utslippstillatelsen for denne typen produksjon.

Potensialet er jo å resirkulere hele mengden biprodukter fra Glava Isolasjon, og vel så det.
Per Stræde, marketing- og kommunikasjonsdirektør i GLAVA®

Per Stræde, marketing- og kommunikasjonsdirektør, GLAVA®.

Per Stræde, marketing- og kommunikasjonsdirektør, GLAVA®.

Skal jobbe med returordning er fra byggeplass
– Det å ta del i en sirkulær økonomi, og inngå partnerskap med selskap som GLAVA, er en del av vår visjon. Vi jobber for å produsere produkter og løsninger for å bedre levevilkår, med fokus på miljø. Det er en av grunnene til at vi utvikler dette prosjektet sammen med GLAVA. Vi forventer i fremtiden å kunne redusere bruken av råstoff, og substituere med bi-produkter fra andre industrier, selvfølgelig uten kompromiss når det gjelder den høye kvaliteten på våre egne produkter. Samarbeid med andre industrielle partnere er vår måte å se den sirkulære økonomien utvikle seg, og vi er fornøyd med resultatet av samarbeidet med GLAVA, sier MD Torben Dyrberg i Leca International.

Og så fort den kommersielle driften er i gang, vil man gjøre seg erfaringer som skal bidra til å realisere målet om en gjenvinningsgrad som er langt høyere enn de 30 prosentene man tar fra start.

– Potensialet er jo å resirkulere hele mengden biprodukter fra Glava Isolasjon, og vel så det. På sikt er det naturlig å se på mulighetene for en returordning med glassull-avkapp fra byggeplass, sier Per Stræde i GLAVA®.

For mer informasjon, kontakt:
Per Stræde, marketing- og kommunikasjonsdirektør, GLAVA®
917 97 613
per.strade@glava.no

Torben Dyrberg, MD, Leca Norge AS
+45 40 10 43 66
torben.dyrberg@saint-gobain.com

OM GLAVA®
GLAVA® består av merkevarene Glava Isolasjon, Weber og Gyproc, og er en av Norges ledende byggevareprodusenter innen isolasjon, mørtler og gipsplater. Selskapet har 500 ansatte, en omsetning på 2,4 mrd. og egne produksjonsanlegg i Norge. GLAVA® eies av det franske industrikonsernet Saint-Gobain – en verdensledende totalleverandør av byggevarer med stor vekt på innovasjon. Vi er en betydelig og toneangivende aktør innen byggebransjen, og viktig bidragsyter til at Norge når sine klimaforpliktelser og utvikler bedre bygg for fremtiden.