Aktuelt - Teknisk isolering

Åpne tekniske anlegg er populært for å skape en ”røfft” uttrykk . 15.oktober nyåpnet Comfort Hotel Xpress Central Station i moderne stil.

Dempet støy i stilig lobby

I 2014 åpnet Petter Stordalen nye Comfort Hotel Xpress Central Station sentralt ved Oslo S. Bare få dager før åpning avdekket utbygger uønsket støy i resepsjonsområdet. Det ble det en rask og god løsning på.

AF Byggfornyelse ønsket en åpen teknisk løsning i taket for å skape en ”røff” stil i lobbyen på nye Comfort Hotel Xpress Central Station i Fred Olsens gate.

– Vi hadde gjort det vi mente var tilstrekkelige støyreduserende tiltak, men selv om kravet til støy var ivaretatt, ville støy fra avløp fortsatt være til sjenanse, forteller Terje Mørk Matre, anleggsleder i AF Gruppen. Oppdraget til GLAVA® ble å sikre god lydisolering, som samtidig passet med den utseendemessige stilen som var valgt.

Vanlig problemstilling
– Dette er en vanlig problemstilling i næringsbygg, og særlig for åpne resepsjonsområder. Det er et oppholdsrom der vi ønsker minst mulig støy utenfra, eller fra avløpsrør og tekniske anlegg, forklarer Henrik Stene, produktansvarlig i GLAVA®. Sammen med kollega Jan-Thore Oseth vurderte han flere muligheter.

Støyfri og stilig lobby
– For dette anlegget var det viktig å finne en løsning som stenger lyden inne i røret, og som samtidig dekker diskret til i sort, lik fargen i taket. Derfor ble rørene pakket inn med ArmaSound, et nokså nytt isoleringsprodukt for tekniske anlegg, forklarer Stene. ArmaSound er et porøst materiale basert på Armaflex cellegummi. Stene er godt fornøyd med at løsningen har gitt gode resultater, og at støyen ble fjernet, fra den ellers så flotte og nyoppussede lobbyen, stilig innredet med komfortable og store sofaer og tidsriktig interiør.

­– Sort utførelse på isolasjonsmaterialet gjorde at det ikke var behov for å overflatebehandle rørstrekket, noe som kunne blitt en hektisk arbeidsoperasjon få dager før åpning, forteller Terje Mørk.

 

Comfort Hotel Xpress Central Station 

  • Xpress-hotell i Nordic Choice-kjeden, sentralt ved Oslo S.
  • Åpnet 15. oktober av Petter Stordalen, styreformann og eier av Nordic Choice Hotels.

 

Anleggsleder for AF Byggfornylese, Terje Mørk Matre og hotelldirektør Solveig Voldheim er godt fornøyde med at resepsjonen ble fri for støy før nyåpningen. Henrik Stene og Jan-Thore Oseth i GLAVA® registrerer at støydempingen fungerer som den skal.

 

Uønsket lyd innendørs 

  • Støyens veier er mange. I tekniske rom er det vifter, aggregater, maskiner, pumper, kompressorer og turbulente luftstrømmer i kanaler som lager støy. Denne støyen forplanter seg i kanaler, rør og spjeld, samt etasjeskillere, veggkonstruksjoner og utette gjennomføringer. Lyd kan også overføres gjennom tilstøtende bygningsdeler (flanketransmisjon), rør, kanaler, dører og vinduer etc.
  • Støyen kan dempes ved å benytte lyddempingsmateriale i kanaler, vibrasjonsdemping av støykilden, lydisolerende skillekonstruksjoner, akustisk demping av rommet og god tetting ved gjennomføringer.
  • Grenseverdier for innendørs lydnivå fra tekniske installasjoner, og aksepterte grenseverdier for lydnivå innendørs fra utendørs lydkilder, er angitt i Norsk Standard NS 8175.
  • Lyd er svingninger som kan oppfattes med øret. Den kan opptre i alle medier, men normalt snakker vi om svingninger i luft. Når lyden oppfattes som uønsket er det snakk om støy 
  • For å karakterisere lyd er det vanlig å bruke betegnelsen dB(A).  En lydreduksjon på 8-10 dB(A) vil øret oppfatte som en halvering av lyden.
  • GLAVA® Rørskål er et tradisjonelt isoleringsmateriale for rør.  ArmaSound er et godt alternativ til støyisolering. ArmaSound er et tungt porøst materiale basert på Armaflex cellegummi som effektivt hindrer lydgjennomgang.