Om Glava - Pressemelding

GLAVA® satser sterkt på utvidelse og utvikling – investerer 128 mill. i Stjørdal

Styret i GLAVA AS vedtok forrige uke å investere 128 millioner kroner i forbedringer i  produksjonslinjen ved fabrikken i Stjørdal. Det betyr en betydelig styrking av glassullproduksjonen, og det sikrer en vesentlig økning i volumet for GLAVA®.

Investeringen er første ledd i en større utviklingsplan for GLAVA®gruppen. Neste trinn vil berøre fabrikken i Askim.

­– Vi i GLAVA® tror det er behov for flere boliger i Norge, og  vi forventer at det skal bygges mye de nærmeste årene. Vi ser samtidig at det stadig er behov for mer og bedre isolasjon. Det stilles krav til begrenset energibruk i bygg, og vi ser på denne utviklingen som en viktig samfunnsoppgave for oss, sier Rune Fossheim, teknisk direktør i GLAVA®®.

Fabrikkinvesteringen vil gjøre det mulig å produsere produkter med bedre isolasjonsegenskaper.

– Denne investeringen er viktig for å møte det framtidige behovet for isolasjon. Vi er i front på dette fagområdet, som eksperter på norske forhold, og det skal vi fortsette med, legger Fossheim til. Utvidelsen av fabrikken i Stjørdal vil stå ferdig sommeren 2014.

Samlet sett omsatte GLAVA®® for 1,5 milliarder kroner i 2011. Årets omsetning ligger an til en ytterligere vekst.


For mer informasjon, vennligst kontakt:

Jon Karlsen, administrerende direktør
Telefon 69818400/90698082

Eller:

Rune Fossheim, teknisk direktør
Telefon 69818400/91715626


Om GLAVA®

GLAVA® er et norsk privateid industriselskap med hovedkontor i Askim. GLAVA AS produserer miljøvennlig glassull ved sine to fabrikker i Askim og Stjørdal. GLAVA®gruppen er Norges ledende produsent og totalleverandør av isolasjon og tilhørende produkter. GLAVA®gruppen har 400 ansatte, og omsatte i 2011 for 1,5 milliarder kroner.