Det nye skipet Havyard 832 SOV skal brukes for å montere vindmølleparker offshore, og i konstruksjonen har de benyttet både branntekniske, akustiske og termiske isolasjonsløsninger fra GLAVA. PRESSE

Det nye skipet Havyard 832 SOV skal brukes for å montere vindmølleparker offshore, og i konstruksjonen har de benyttet både branntekniske, akustiske og termiske isolasjonsløsninger fra GLAVA.

Seiler offshore med GLAVA®

Hos Havyard Ship Technology bygges skip med brann- og lydisolasjonsløsninger fra GLAVA®. Det reduserer skipets vekt betydelig sammenlignet med tradisjonelle alternativer.

– GLAVAs produkter passer godt i vår produksjon. De er lette og fine å håndtere, enkle å montere og støver lite, sier Vidar Sandøy, Coordinator Accomodation i Havyard Ship Technology AS.

De bygger offshorebåter, konstruksjonsbåter, isbrytere og fiskebåter for kunder over hele verden. Deres nye skip Havyard 832 SOV skal brukes til å montere vindmølleparker offshore, og i konstruksjonen har de benyttet både branntekniske, akustiske og termiske isolasjonsløsninger fra GLAVA.

– Ved prosjektstart hadde vi flere møter der vi gikk gjennom hvilke løsninger som kunne ivarerta krav til brann- og støytekniske krav, samtidig som den totale isolasjonspakken skulle veie minst mulig. Lydisolasjon er særlig viktig i det marine segmentet fordi støy og vibrasjonene fra motoren lett forplanter seg i stålstrukturene oppover på hvert dekk, sier Kjetil Bjørgen i GLAVA®. 

Quick Cover
Saint Gobain – ISOVER har utviklet og sertifisert løsninger for vegg og tak som ivaretar nettopp disse kriteriene. A60 Bulkhead og Deck er såkalte ”Quick Cover”-løsninger sertifisert med U SeaProtect  produkter som i motsetning til tradisjonelle konkurrerende løsninger, ikke trenger å legges i to fulle lag.

– Disse løsningene er svært kostnadseffektive å montere. Det brukes færre kvadratmeter isolasjon, noe som gjør det mulig å spare opptil 45 prosent vekt, sier Bjørgen i GLAVA®.

Monterte sammen før start
I forbindelse med byggingen har GLAVA® vært på besøk hos Havyard og demonstrert produktene for innkjøpere og formenn som skulle ta dem i bruk. Der ble det også lagt opp til at Havyards arbeidere kunne gjøre en prøvemontering. Tilbakemelding fra installatørene var at disse produktene og løsningene lettet arbeidet med installasjon betydelig.

– GLAVA® har god support for sine produkter og viser velvilje når vi har spørsmål om produktvalg og montering av produktene, sier Vidar Søndøy i Havyard Ship Technology AS.

Read in english 

GLAVA® har god support for sine produkter og viser velvilje når vi har spørsmål om produktvalg og montering av produktene.
Vidar Søndøy, Havyard Ship Technology AS

For mer informasjon, kontakt:

Kjetil Bjørgen
KAM Marine/offshore GLAVA®

epost: kjetil.bjorgen@glava.no
Mobil: + 47 913 46 353