PRESSE

For oss er det viktig å samarbeide med absolutte markedsledere som evner å drive produktutvikling, sier Lars-Brede Aandstad (t.h.), administrerende direktør i Moelven Byggmodul. Her sammen med administrerende direktør i GLAVA, Jon Karlsen.

Sikrer vekst med industrisamarbeid

GLAVA og Moelven Byggmodul har funnet fram til en samarbeidsmodell for effektiv industrialisering. I løpet av året produseres 3000 byggmoduler, ferdig isolert med GLAVA.

Faste produktvalg og detaljert planlegging i en tidlig del av produksjonen sikrer mer nøyaktige leveranser og økt produktivitet. Det mener de to store aktørene, som begge har lang tradisjon i det norske byggemarkedet. De ser et klart behov for å effektivisere.

– Vi må tørre å samarbeide tett med andre bransjeaktører. På den måten kan vi bli gode sammen, mener Lars Brede Aandstad, administrerende direktør i Moelven Byggmodul.

 Effektiviteten i byggebransjen har utviklet seg lite siden 1990, sammenlignet med andre industrier. Administrerende direktør i GLAVA, Jon Karlsen mener produsentene må ta ansvar for å få fart på industriutviklingen.

Det handler om å etablere robuste samarbeid for å skape mer forutsigbarhet. Det sikrer kvalitet i byggingen og demmer samtidig opp for konkurranse fra utlandet, sier Jon Karlsen, administrerende direktør i GLAVA. Han mener bransjen er preget av for mye sjonglering av produkter i byggeperioden og upresise sluttleveranser.

 GLAVA-direktøren ser stor gevinst i samarbeidet med Moelven. God logistikk og minst mulig omlasting gir lønnsomhet. Direkte levering av isolasjonsprodukter til fabrikk gir Moelven mulighet til å produsere ferdig isolerte vegger, gulv og tak på en hensiktsmessig måte.

Hver dag produseres 11 nye byggmoduler til store bygg ved fabrikken i Moelven, ferdig isolert med GLAVA-produkter. Ved Moelvens nye produksjonsanlegg på Hjellum produseres byggmoduler for leilighetsbygg. Totalt leveres mer enn 3000 ferdigmoduler i året, som fraktes ut og ferdigstilles til komplette bygg på byggeplass.

GLAVA og Moelven Byggmodul har forlenget avtalen om felles industrisamarbeid.
– Vi liker å bli assosiert med GLAVA. Vi har felles tenkemåte og samme holdning til å utvikle industri i Norge, sier Aandstad.  Moelven og byggmoduler tar en stadig større andel av byggemarkedet. Produsenten opplever at det nå er større modenhet for prefabrikerte løsninger.

Det er ikke et spørsmål om hva vi kan bygge med moduler, men hva vi skal satse på. Vi må rendyrke oss. Det er først når vi leverer det samme produktet over lang tid at vi blir skikkelig gode på det.
Lars-Brede Aandstad 

Dette mener Moelven Byggmodul og GLAVA er viktig industrialisering:

  • I en tidlig del av prosessen må alle detaljer være planlagt og spesifisert, som design og materialvalg, for å oppnå en rasjonell produksjon.
  • Målet med å effektivisere industriprosesser er å levere riktig produkt til rett tid og rett sted.
  • Tette bransjesamarbeid gir gode forutsetninger for å produsere effektivt og forutsigbart.
ed utsikt over Mjøsa står det nye borettslaget Linåkeren ferdig bygd for OBOS på Hamar

ed utsikt over Mjøsa står det nye borettslaget Linåkeren ferdig bygd for OBOS på Hamar

Nytt borettslag i modulbygg på Hamar

Med utsikt over Mjøsa står det nye borettslaget Linåkeren ferdig bygd for OBOS på Hamar. Linåkeren består av 27 leiligheter i lavblokk. Moelven Byggmodul har flere store leveranser på leilighetskomplekser til OBOS, med ferdig isolerte modulbygg.

– OBOS  benytter Moelven som leverandør i prosjekter som er egnet for moduler, og der det er nødvendig med lave entreprisekostnader, forklarer Knut Erik Manstad, prosjektsjef i OBOS. 

For mer informasjon, ta kontakt med:

Jon Karlsen
Administrerende direktør GLAVA,
jon.karlsen@glava.no
906 98 082

eller:

Per Stræde,
Marketing- og kommunikasjonssjef,
per.strade@glava.no,
Telefon: 917 97 613