Om Glava - Pressemelding

Stolt fabrikksjef og prosjektleder i Stjørdal, Jan Dag Aaen og Ole Ivar Alstad

Stjørdal – et utstillingsvindu for verden

Det hamres og sages på GLAVA®-fabrikken i Stjørdal. Fabrikken blir verdens mest moderne produksjonsanlegg for glassull når den står ferdig i 2014.

GLAVA® satser i Trøndelag. Formålet med investeringen til 128 millioner kroner er å styrke anlegget for framtiden: Produksjonskapasiteten vil økes betydelig når det nye  anlegget tas i bruk til neste år, samtidig som energibruken i produksjonen kuttes.

Ikke minst vil fabrikken med dette være godt rustet til å fortsette det kontinuerlige arbeidet med å redusere lambdaverdiene (øke isolasjonsevne) i GLAVAs produkter.

For norske forhold

Det er bygd et flunkende nytt bygg på anlegget i Stjørdal, og over nyttår begynner lokalene og fylles opp med maskiner. 
At det investeres er viktig, både for oss i GLAVA® og våre kunder. Behovet for god isolasjon vil øke i årene som kommer, som følge av økt byggeaktivitet og strengere krav, og det moderne anlegget er med på å sikre at markedet får varene de trenger. Like viktig er det imidlertid at investeringen trygger og videreutvikler den norske kompetansen, slik at vi i Norge er sikret isolasjonsprodukter som er tilpasset våre forhold.