OM GLAVA - PRESSEMELDING

Olje- og energiminister Tord Lien besøkte GLAVA® for å snakke om behovet for å redusere energibruken i boliger. – Vi er klare til å bidra, sier administrerende direktør Jon Karlsen.

Vil løfte fram enkle og fornuftige grep

–  Det er viktig at folk forstår hvorfor energibruken i boliger må ned, sa olje- og energiminister Tord Lien (Frp) da han besøkte GLAVA mandag. Enkle og fornuftige grep kan bli viktigere for å redusere energibehovet.

Mandag møtte statsråden GLAVA® på fabrikken i Stjørdal for å diskutere hvordan leverandører av isolasjonsprodukter kan bidra til å redusere energibehovet i eksisterende bolighus.

– Det er veldig mye snakk om hva solcelle og annen ny teknologi kan gjøre for å redusere energibehovet. Isolasjon har i så måte druknet litt i den store ”hypen” av ny teknologi, sa statsråden.
– Utfordringen er effektubalansen og de store toppene.

Tord Lien mener isolasjon kan ha en viktig rolle for å løse utfordringen med å redusere energibehovet i norske boliger i årene framover.  

– Det er viktig at folk forstår hvorfor energiforbruket i boliger må ned. Isolering av bolig er et enkelt og fornuftig grep for å nå det vedtatte målet om å redusere energibruken i eksisterende bygg med 10 TWh innen 2030, sa Lien

Når du kan lade elbilen på energien du sparer ved å etterisolere ytterveggene, da blir energisparing veldig tydelig for folk.
Tord Lien, olje- og energiminister 

 – Det er flott at det endelig er satt et mål, mener Jon Karlsen, administrerende direktør i GLAVA®. Han er allerede godt forberedt på at etterisolering av eldre boliger vil bli et viktig tiltak.

– I perioden fra klimaforliket i 2008 og fram til nå har vi gjort mye. Vi har trodd og ment at energieffektivisering og isolering blir viktig. Derfor har vi gjort investeringen i ny fabrikk i Stjørdal, bygd med energieffektive løsninger med støtte fra Enova. Vi har satset på kompetansebygging gjennom vårt datterselskap Bolig Enøk AS, blant annet med kurs og opplæring av energirådgivere i samarbeid med Enova. Vi har samtidig jobbet innovativt for å utvikle produkter som isolerer best, forklarer Karlsen. 

I perioden fra klimaforliket i 2008 og fram til nå har vi gjort mye. Vi har trodd og ment at energieffektivisering og isolering blir viktig.
Jon Karlsen, administrerende direktør GLAVA® 

Enova har igangsatt intensiver som har gitt gode resultater for tiltak i industrien, mens det foreløpig er få tiltak som har gitt store utslag for energieffektivisering i eksisterende næringsbygg og boligbygg. 

– Nå må det legges trykk på denne satsingen. Vi står klare. Vi vil gå i dialog med Enova for å finne fram til virkemidlene og bidra med prøveprosjekter som kan få dette markedet til å virke, sier Karlsen.

Audhild Kvam, markedsdirektør i Enova, mener det er komplekst å finne fram til virkemidler som er attraktive nok  - og ikke for attraktive.

– Vi har i dag ordninger som gir støtte til helhetlig renovering. Fortsatt mangler det kompetanse i bransjen om energieffektivisering, som gjør at det ikke blir etterspørsel, mener Kvam, og forsikrer at Enova tar energieffektivisering i boliger på alvor.

Les også: Åpnet framtidas fabrikk i Stjørdal

For mer informasjon, ta kontakt med:

Jon Karlsen
Administrerende direktør GLAVA,
jon.karlsen@glava.no
Telefon: 906 98 082

eller:

Per Stræde,
Marketing- og kommunikasjonssjef,
per.strade@glava.no,
Telefon: 917 97 613 

OM GLAVA AS
GLAVA AS er et norsk privateid industriselskap med hovedkontor i Askim, og produksjonsanlegg i Askim, Stjørdal og Spydeberg. GLAVA-gruppen er Norges ledende produsent og totalleverandør av isolasjon og tilhørende produkter. GLAVA® jobber for å redusere energitapet i alle typer bygg. GLAVA-gruppen har 350 ansatte, og omsatte i 2015 for drøyt 1,5 milliarder kroner.