close-pop-up.svg

Om GLAVA-familien

GLAVA-familien består av merkevarene Glava Isolasjon, Weber og Gyproc, som alle har en lang historie i den norske byggebransjen.

Felles for alle er at vi er eid av det internasjonale byggevarekonsernet Saint-Gobain. Det har vi vært lenge. Det nye er at vi nå samordner og samarbeider enda tettere. I Norge har vi samlet oss under navnet GLAVA®.

Til å begynne med vil det nok ikke bli så merkbart i det hele tatt. Hos oss er det «business as usual». Din kontakt med oss er den samme som før, og du får produktene fra samme sted som tidligere. På sikt håper vi imidlertid at vi som familie skal kunne tilby enda bedre løsninger enn tidligere. Det første du vil merke, er at vi kan tilby en bredere kompetanse. For å si det enkelt: I den nye familien er det kort vei mellom isolasjon, gips og murprodukter.

Alle de tre merkevarene (Glava Isolasjon, Weber og Gyproc) har en lang historie i den norske byggebransjen. Når disse ble samlet i én familie, var det naturlig å velge GLAVA-navnet, som sterkest knyttes til og garanterer for kjennskap til norske forhold. Det er denne tradisjonen vi ønsker å være kjent for og videreutvikle.

Dette er formelle selskapsnavn, som hver har sin egen historie. Saint-Gobain Byggevarer er et eierselskap for Weber og Gyproc, mens Glava AS har isolasjonsproduktene og -produksjonen. Dette er imidlertid bare av organisatorisk betydning. I praksis er alle merkevarene nå samlet i samme familie, som vi kaller GLAVA®.

Ja. Salgskorpset i GLAVA-familien har allerede jobbet tett sammen på mange prosjekter. De hjelper deg, enten du vil ha råd om løsninger på tvers eller snakke med en av de andre spesialistene.

Nei, produktene kjøper du på samme måte som før. Vi har imidlertid kompetansen til å hjelpe deg med råd og veiledning på tvers av produktområder.

Nei, på kort sikt er logistikken (og alle andre rutiner) som tidligere. Dette med logistikk er imidlertid et viktig og spennende område, og noe vi kontinuerlig jobber med å videreutvikle. Det fortsetter vi naturligvis med i den nye familien også.