Tildeling av sponsormidler

GLAVA® deler også i 2018 ut sponsormidler. GLAVA sponser

GLAVA® deler også i 2018 ut sponsormidler.

Glava deler ut sponsormidler

GLAVA deler ut nærmere 600.000 kroner i sponsormidler hvert år. Vi er utrolig imponert over mangfoldet og engasjementet som ligger bak søknadene vi mottar.

Hovedandelen av pengene skal deles ut i nærmiljøet rundt våre fabrikker i Askim og Stjørdal, mens en del også gis til prosjekter andre steder i landet. Dernest prioriterer vi søknader til prosjekter som deler GLAVAs verdigrunnlag.

 

KRITERIER FOR Å MOTTA SPONSORMIDLER

Komiteen vil vurdere søkerne etter disse kriteriene:

 • Søknader som stimulerer til aktivitet blant barn og ungdom.
 • Lag og foreninger som er basert på frivillig arbeid og dugnadsinnsats.
 • Prosjekter som er til glede for mange i det aktuelle nærmiljøet blir prioritert. 

 

Komiteen setter følgende krav til søknaden:

 • Navn og adresse til søker, samt en navngitt kontaktperson.
 • Beskrivelse av søker, samt aldersgruppe som vil få nytte av prosjektet.
 • En kort og tydelig beskrivelse av prosjektet det søkes penger til. 
 • En tentativ framdriftsplan for prosjektet det søkes til. 
 • Vi ønsker én samlet søknad fra idrettslaget eller foreningen (ikke flere søknader fra ulike aldersgrupper)
 • GLAVA® skal synliggjøres i form av logo på deres hjemme-/facebookside, på drakter/plakater/invitasjoner eller liknende.
 • De som får innvilget søknad må sende faktura med beskrivelse av motytelse til sponsor@glava.no 
 • Søknaden sendes på e-post: sponsor@glava.no
Da har vi hatt møte og følgende har fått tildelt midler denne gangen:
 • Hommelvik Guts
 • Verdenskoret
 • IL Stjørdals-Blink Sykkelgruppe
 • Totenåsløyper
 • 4H Fylkesleir
 • HK Eidsberg Gutter 16
 • Askim og omegn Kaninavlsforening
 • Askim Frivilligsentral

 

Neste møte blir 29. januar 2020.

 

TILDELING HVERT KVARTAL

Midler tildeles hvert kvartal. De som får tildelt midler blir tilskrevet, og blir presentert på denne websiden. Komiteen har dessverre ikke mulighet til å svare alle som søker og som ikke får tildelt midler.

Søknadene behandles av personer uten kunde- eller leverandørkontakt i GLAVAs administrasjon.

Søknader sendes til sponsor@glava.no